18:56
ANNA LU
21928

Różaniec Tajemnice Chwalebne

.-Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od …More
.-Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego: 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę. 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje. 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie. 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie … More
tagina likes this.
jadwiska
Koronka Niewolnictwa Maryjnego
MAGNIFICAT
Na każdym z dwunastu paciorków odmawia się:
Zdrowaś Maryjo...
Na Medaliku odmawia się modlitwę Naszej Świętej Matki:

Nie bądź porywczy w Swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej …More
Koronka Niewolnictwa Maryjnego
MAGNIFICAT
Na każdym z dwunastu paciorków odmawia się:
Zdrowaś Maryjo...
Na Medaliku odmawia się modlitwę Naszej Świętej Matki:

Nie bądź porywczy w Swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej przyjąć łaskę pokory, by stała się niewolnicą twojej Miłości.
Ofiaruję Ci Moje Niepokalane Serce ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim i błagam Cię, byś przyjął je, oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia. Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść do stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem. Niech bojaźń przed obrażaniem Ciebie przeniknie ich dusze i serca. Ofiaruję Ci każde z nich w tym dniu, w którym Ty, w Twej Chwale, pełnej Majestatu, uczciłeś Twoją uniżoną Służebnicę.
Moja dusza uwielbia Twoją Chwałę. Niechaj te róże, które Moje dzieci przynoszą Mi w tym dniu, także uwielbiają Ciebie. Niech piękność każdej z nich będzie opiewana w Niebie.
O Panie, usłysz Moją modlitwę. Proszę Cię przez Moje Niepokalane Serce, racz pobłogosławić Moje dzieci na całym świecie. Niech one będą jedno we Mnie, jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy, którą nazwałeś "Przybytkiem Twojej Obecności". Niechaj wiara, która mieszka na tej ziemi, zostanie wywyższona i oceniona.
O Mój Boże i Mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których umieściłeś we Mnie".

Również na Medaliku:
"Uwielbia dusza Moja Pana i rozradował się duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Iż wejrzał na uniżenie służebnicy Swojej. Bo odtąd błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc Swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. Łaknących obdarzył dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Przygarnął w opiekę Izraela, sługę Swego, pomny na miłosierdzie Swoje. Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki".

Tę Koronkę Niewolnictwa można nosić... na ręce przy nadgarstku, a także na szyi. Tą Koronką czcicie Moje Cnoty w Magnifikat.
Ta Święta Koronka będzie zewnętrznym znakiem waszego poświęcenia się Mnie jako waszej Królowej i Oblubienicy Boga.
Wszystkim, którzy będą nosić tę Koronkę obiecuję obfitość Łask Bożych i Cnoty Mojego Niepokalanego serca będą się zakorzeniać w ich życiu
Wiara,Nadzieja, Miłość, Pokora, Czystość, Ubóstwo, Posłuszeństwo, Cierpliwość, Roztropność, Sprawiedliwość, Męstwo, Umiarkowanie
bpr
Adam-człowiek
Gdy wzywam moje dzieci, aby odmawiały mój Różaniec, to ofiaruję wam łaski i przywileje, które wypraszam każdego dnia dla was, dla biednych grzeszników, dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz dla całego Kościoła i ludzkości, przed Tronem Trójcy Przenajświętszej.

I wreszcie, moje kochane ziemskie dzieci, gdy odmawiacie Różaniec, zapewniacie sobie ochronę i obronę przed atakami i …
More
Adam-człowiek
Gdy wzywam moje dzieci, aby odmawiały mój Różaniec, to ofiaruję wam łaski i przywileje, które wypraszam każdego dnia dla was, dla biednych grzeszników, dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz dla całego Kościoła i ludzkości, przed Tronem Trójcy Przenajświętszej.

I wreszcie, moje kochane ziemskie dzieci, gdy odmawiacie Różaniec, zapewniacie sobie ochronę i obronę przed atakami i złością złego ducha. Ta modlitwa go paraliżuje, gdyż przypomina mu o jego klęsce. Im częściej i gorliwiej odmawiacie Różaniec, tym bardziej i szybciej zostanie związany i wrzucony do Czeluści.

Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo, ponieważ w Różańcu zawarta jest moja matczyna miłość i wstawiennicza modlitwa za tymi, którzy go odmawiają oraz za tych, za których jest ofiarowana. Moje wstawiennictwo oraz łaski, które Bóg udziela przez moje ręce, przywracają harmonię i przynoszą prawdziwy pokój duszom. Tym pokojem jest mój Boski Syn, gdyż w Różańcu prowadzę was do Niego.

Moje kochane dzieci, mój Różaniec jest modlitwą wstawienniczą, w której ja ofiaruję wam moją modlitwę oraz pomoc, ale jest też modlitwą, w której wy otrzymujecie udział w Tryumfie mojego Niepokalanego Serca – w ostatecznym zwycięstwie. Dlatego zostałam nazwana Królową Różańca Świętego, aby ukazać wam Królestwo naszych Serc: Najświętszego Serca mojego Boskiego Syna i mojego Niepokalanego Serca. To zapowiadany czas pokoju i pojednania. Moje Niepokalane Matczyne Serce otwiera drogę mojemu Synowi, aby On mógł przywrócić porządek i harmonię w całym stworzeniu, aby mógł przynieść upragniony i z tęsknotą oczekiwany pokój.