Language
42 4 550
csk.news

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

Apoštolská Ústava pápeža Františka "Episcopalis Communio" o Synodách Biskupov je "problematická", vyhlásil kardinál Raymond Burke. Povedal TheWandererpress.com (5. decembra), že tento dokument "…
csk.news mentioned this post in "Odpovedanie na Dubiu by nezachránilo ani jednu dušu" - verí kardinál Napier.
Hoki
Světlo svítí v temnotě a tma ho nepohltila....
Zedad
Hoki na profilu? To mi tam asi přidáš. Choďme v Přítomnosti Boží.
Hoki
Máš to na profilu Zedade ohledně spirituality domnívám se. Mimo jiné k víře jsem se dostal před lety, nezávisle na změnách ve společnosti. Potkal jsem pár lidiček, zaujali mne ti neobvyklejší a nebo aktivnější. Potkal jsem i sektáře... Po letech vidím jak skončili. Lidsky i psychicky. Odpad velký. Potkal jsem i chároše. Pocit nového, že oni mají šanci oprášit základy... Po určité době pochopení, … More
Zedad
Hoki neustále tu o někom píšeš a nevím, jestli ty lidi znáš osobně. No tak Hoki napiš nám něco o sobě. Jak žiješ, co tvůj duchovní život, co tvá modlitba. Jaká je tví víra.
sulnadzlato
Zajímavý je, že v období adventu rok co rok se to hokinářovi zhoršuje.Myslím,že se projevuje skrz něho vztek Satana.
sulnadzlato
Trocha satanských veršů od mistra klamu a mámení. Lhář,který 10.května odešel.
Hoki
Pro Samsona a stále aktuální.

Hoki 13. bře 2017

Proč jen Šamšo, mluvíš z cesty,
je to záměr, zloba třeba?
Tvé téma je trochu mimo,
je snad lež, tvůj denní chleba?

Já když se říct veršem snažím,
tak i na pravdu pak dbám.
Pokud jsem se v něčem zmýlil,
kritiku jen uvítám.

Vilém ten je trochu mimo,
ve verších se vrací jen,
v mateřinku, kde je živo,
tam by byl však spokojen.

Nelži tedy… More
Hoki
Samsone, reaguješ na malichernosti, ale je to tvé právo. Stačí ti například z Písma toto: MATOUŠ 25.31-46 ?

A jde-li o kněze, tím hůře když se vrhá na především na propagandu, politizaci a nikoli službu potřebným a Bohu v kterých se nejen dle učení Církve "zrcadlí" Kristus. Náboženství uzavřené samo do sebe, odloučené od služebnosti vždy kulhá na jednu nohu. Stejně tak člověk. K čemu je … More
sulnadzlato
Další přání zase s jedem.Satan to jinak neumí.
Samson1
hoki za perlí. slubžba druhým, hmm. Nemá to být služba Bohu? Dokonce na prvním místě?
Hoki
Blíží se Vánoce a není ani překvapením co někteří píší. Satanizování a sodomizování je asi jejich solí a pepřem života.... Když jsem si přečetl co zplodil LH /níže/ tak je to jen smutné.... Ne, že by zmiňovaný Tom H nebyl intelektuální lišák a trochu zakademizovaný elitář, ale jde o to, že Libor ve spojení s ním řeší naprosté kraviny místo aby křesťansky žil a sloužil druhým v naději a … More
sulnadzlato
Přání k vánocům s jedem. Jako Satan.
Zedad
Pasáž: Izajáš 5,20
20Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
Hoki
Zedade, zedade....
Zedad
Hoki nic od tebe neočekávám, protože to ani nelze. Nemáš co nabídnout.
A s tím přáním to tu děláš tak, že popřeješ, omluvíš se a dáš ránu do zad. Máš to v jednom, a to je výsadou toho zlého, toho lháře od počátku. To se tak přece nedělá!
Hoki
Ale vůbec ne Zedade. S ohledem na formu tvého působení zde a jisté komunikační způsoby tě prostě považuji za registraci co zde trolluje a to je celé. Jsem o tom bytostně přesvědčen a nedohaduji se., protože bych dělal přesně to co asi očekáváš... To mi ale současně nebrání ti přát radostné a pokojné svátky.... Stejně tak jako přeji mnoha lidem o nichž vím, že mají různé chyby a různé postoje...
Zedad
Hoki sprotota a přání v jednom, no ty se nezdáš Hoki. Myslím si, že je to výsada satana.
Hoki
To nevadí Zedade že tu trolluješ. Je to asi tvá role. Na víc možná nemáš. Přesto ti přeji radostné a pokojné svátky....
Zedad
Hoki já si myslím, že je to z tvé strany dobře řečeno, co v tobě evokuje exhortace Amoris Laetitia, články 52 a 149. Vnímám to jako tvou připomínku k této exhortaci, a to je třeba nasměrovat na Vatikán!
Hoki
Zedade, před Vánoci nemohu být rozčilený, i kdyby sis to stokrát přál :) Blíží se dobrý Duch Vánoc.... Mimochodem Církev je skvělá a má úžasného Mistra to je jasné. A to tvé rejpání v papežských exhortacích a zalíbení v sexuologických termínech a neustálém zabývání se sodomií spíše ukazuje tvou psychickou závislost či přímo obsedanci, která jaksi nemá s vírou mnoho společného. Dávej … More
Zedad
Hoki a abys chápal a postavil sis zrcadlo, ke tvé zálibě v oplzlých slovech, tak jistě víme, a je to psáno, že Církev je jedna a je svatá. Ustanovil ji Kristus. To Kristus povolal pastýře beránku.
No a Hospodin je v řádu a dal světu řád, a proto i člověk má být v Božím řádu. Jinak to nefunguje.
Zedad
Hoki no, tak ty jsi přesný obraz toho, na co tu upozorňuji. Přečteš si článek z radiovaticana a rozzuří tě to. A o tom to je. Články z Vatikánu tě nemohou rozzuřit do nepříčetnosti, abys tady perlil mimo zdravý rozum s homosexualitou a s pornografií.
Hoki a abys chápal, tak rozšiřování vědomí = tantra no a ke kamasutře je blízko.
Papež František jako osobnost má stát vždy v pravdě slova Písma … More
Hoki
Sodome, tedy pardon, Zedade, už se mi to plete, jak jsi monotematický.... Dokážeš nalézat něco jiného než téma sodomie a žádostí těla? Už jsem ti psal, abys nesledoval pornografii na internetu, protože generuješ nemístná témata. Myslím si, že Alojz Janík se svou knihou Veřejnost a duševně nemocný by si přišel na své. Začetl jsem se a strana 93 stojí za to... Ta anticírkevní formace je tam … More
Zedad
Hoki
www.radiovaticana.cz/clanek.php
List předsedům biskupských konferencí k únorovému setkání s papežem
Vatikán. Komise organizující setkání předsedů biskupských konferencí celého světa se Svatým otcem za účelem ochrany nezletilých v církvi, ve dnech 21. až 24. února příštího roku, zaslala jejím účastníkům krátký list. Vybízí v něm předsedy biskupských konferencí, aby se podle papežova příklad… More
Zedad
Hoki M. C. Putnu, absolventa Jihočeské teologické fakulty známe již také z kauzy, kdy až tak toužil po profesůře.
cs.wikipedia.org/wiki/Martin_C._Putna
No a vnímám to tak, že kdyby všichni vzdělanci na světě psali takové články jako M. C. Putna, tak papež František je ten, který má stát v pravdě slova Písma svatého. Má stát neochvějně, až k prolití krve. On má vědět, že dva chlapi netvoří … More
Hoki
Zedade, přebírej poctivěji informace a hlavně zdravě vyhodnocuj. MCPutna není kněz ani hlas Církve a co říká je mi celkem putna. A že něco začne Vatikán údajně učit? Ovládej svou fantazii, nic takového se nekoná a konat nebude. Stačí ti mé ujištění? Myslím, že nikoli, ale to vůbec nevadí. Pokud jsi ale nezdolný skřítek rejpal, pak klidně zkoumej dál: cestovani.idnes.cz/…/kolem-sveta.aspx Ale je … More
Zedad
Hoki a když Vatikán začne učit, že sodomie není hřích, že jde o moderní záležitost, tak nám Martin C. Putna plodí taková kázání.
Chudák starozákonní Debora. Byla mužatka nebo jak to bylo?!

Kázání o transgenderu
Teologie a duchovní texty / Martin C. Putna / 16. prosince 2018
www.christnet.eu/…/kazani_o_transg…
Za prvé zmiňuje přinejmenším jednu ženu, která překračovala dobovou roli, přisuzovanou…
More
Zedad
Jasně Hoki jenom ty tu píšeš moudra a ostatní trollují. Hoki, já nejsem autorem exhortace Amoris Laetitia. Pouze vznáším dotaz, jestli Vatikán pouští uzdu homosexualitě, aniž by si tam uvědomili, že sodomie je hřích volající do nebe.
Jsi povrchní.
Zedad
Hoki kdybys četl můj komentář, tak bys rozlišil, že nemusíš vysvětlovat, co je to eucharistie. To víme. Co nevíme, je to, na jaké úrovni řeší Vatikán interkomunio www.iencyklopedie.cz/interkomunio/. Nevíme , jestli pustí podávání eucharistie protestantům, kteří nevěří, že k nám pod způsobou chleba a vína přichází Pán Ježíš.
Hele Hoki, a když k tomu přidáváš svou meditaci o smrti, no tak jasně, … More
Hoki
Tak my to nevíme Zedade? Tak se tím netrapte :) Kdyby k tobě Pán Ježíš skutečně přicházel vůbec bys negeneroval tyto a jiné věci... Tvým stylem je obvyklé trolování ohledně exhortace AL. A jindy si najdeš v této registraci zase něco jiného, viď? Tak hezký den!
Hoki
EUCHARISTIE - trošku teorie na úvod
www.katolik.cz/codelatkdyz/euch_uvod.asp

Takže tady výše Zedade máš co potřebuješ znát ke svému svátostnému životu. Pokud ti to nestačí, pak jsi jako vrána co poletuje nad smetištěm a hledá co by echt bulvárně sezobla. Ne každý je povolán rozumět všemu a všude být, s tím se musí člověk smířit.... Nikdy nebudeš v CERNU, nebudeš ani na vesmírné stanici ale … More
Zedad
Hoki upozorňuje na bulvár, no tak něco z Radiovaticana a on to určitě vysvětlí! O čem se vlastně jedná? Je to popření eucharistie? Je to ten ekumenismus?

www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zprávy
15.12.2018

Kardinál Koch: Otázku interkomunia nelze abstrahovat od pojetí církve, eucharistie a výkonu úřadu
Vatikán /Německo. Zásadním problémem ekumenického dialogu jsou dnes etické otázky, řekl v rozho… More
Libor Halik
Hájí pravdu kard. Burke.
Zedad
Hoki ale no tak Hoki, nepřečetl jsi komentář o blahoslavené Panně Marii a odpovídáš čl. 52 exhortace Amoris Laetitia
Zedad
Hoki Když se přejde k dalšímu bodu Hoki, tak není možné se vyjadřovat o Panně Marii jako o pošťačce. Je psáno, že Pannu Marii budou blahoslavit všechna pokolení. No a jestli někde lidé říkají, že se jim zjevila Panna Maria, tak to mohu zkoumat, ale NIKDY nesmím snížit vždy blahoslavenou Pannu Marii. Lukáš 1, 48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahos… More
Hoki
ZNOVU: Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti AL č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad
Hoki a jakou váhu má tvoje slovo? Asi žádnou, možná u tebe doma, to nevím. Papež František je však osobnost a jeho slovo má váhu, no a od něj musí pro celý svět vycházet signál, že sodomie je hřích, který volá přímo do nebe, a to on musí vědět, že dva chlapi netvoří manželský pár.
Hoki
ZNOVU: Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti AL č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
Amoris Laetitia, čl. 52
Musíme uznat velkou rozmanitost rodinných situací, které mohou skýtat jakési životní uspořádání, avšak fakticky existující soužití nebo soužití osob téhož pohlaví, například, není možné zjednodušeně klást na roveň manželství. Žádný svazek, který je nepevný nebo uzavřený pro předávání života, nezajistí budoucnost společnosti
.
Mohu klást zjed… More
Hoki
Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zprávy
11.12.2018

Papež František se účastní zasedání kardinálské devítky
...V souvislosti se zářiovým zasedáním bylo ohlášeno také setkání papeže s předsedy všech biskupských konferencí, které se uskuteční ve dnech 21. – 24. února příštího roku na téma prevence zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých....
Hlavní bod pontifikátu. A žádná odpověď.
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zprávy
Kázání z Domu sv. Marty

11.12.2018
Křesťan má zářit útěchou
... Lpíme na duchovním škarohlídství,“ pokračoval papež.
„Jak utěšuje Pán? Něhou. To je výrazový prostředek, který neznají proroci zkázy. Laskavost. Slovo, které je odstraňováno neřestmi, jež nás vzdalují od Pána, neřestmi klerikálními, neřestmi částečných křesťanů, kteří se nechtějí pohnout a jsou …
More