Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
JOKAMA shares this.
O Jezu! Zbawco świata, któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas!