CarolineMari
Rosenkrans till Guds barmhärtighet

O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!
O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!
O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!

Fader …More
Rosenkrans till Guds barmhärtighet

O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!
O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!
O blod och vatten, som runnit ur Jesu heligaste
hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – jag
förtröstar på dig!

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så
ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt
oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån
ondo. Amen.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din
livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss
syndare nu och i vår dödstund. Amen.

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och

jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans
enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige
Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontus
Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de
döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig
Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att
döma levande och döda. Jag tror ock på den helige
Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt
Amen

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och

vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och
Gudomlighet, för att sona våra och hela världens
synder.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och

vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och
Gudomlighet, för att sona våra och hela världens
synder.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och

vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och
Gudomlighet, för att sona våra och hela världens
synder.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och

vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och
Gudomlighet, för att sona våra och hela världens
synder.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och

vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och
Gudomlighet, för att sona våra och hela världens
synder.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med

oss och hela världen.

Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen.

Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen.

Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen.