Language
49
vi.news

Một danh sách dài "các nhân vật đáng xấu hổ", mà Francis "Thích, Che chở và Bảo vệ"

Marco Tosatti đã công bố vào ngày 21 tháng 1 một danh sách những nhân vật đáng xấu hổ mà Giáo hoàng Francis "ưa thích, che chở và bảo vệ". Trước tiên, ông đề cập đến các Hồng y đã đóng góp cho cuộc …
vi.news mentioned this post in Francis vẫn thúc đẩy nguyên nhân chính của lạm dụng - theo Tổng Giám mục Viganò.