Language
2 1 101
Stylita

Boží slovo na den 19.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On …
Zedad
Ježíš to zaslechl a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu … More