02:43

Zaproszenie sympozjum o Chrystusie Królu 12 grudnia 2015

Stowarzyszenie Fides et Ratio Radio Chrystusa Króla ... serdecznie zapraszają na okolicznościowe sympozjum z okazji 90 rocznicy ogłoszenia przez Papieża Piusa XI encykliki "Quas Primas" O KRÓLOWAN…More
Stowarzyszenie Fides et Ratio
Radio Chrystusa Króla
...
serdecznie zapraszają
na okolicznościowe sympozjum z okazji 90 rocznicy ogłoszenia
przez Papieża Piusa XI encykliki "Quas Primas"
O KRÓLOWANIU CHRYSTUSA
Sympozjum odbędzie się 12 Grudnia AD 2015 ( sobota) o godz. 11.00 miejsce sympozjum: Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich ul. Tuwima 34 w Łodzi Program sympozjum: - ks. Marek Bąk " Encyklika Piusa XI "Quas Primas" - magna carta ruchu na rzecz Intronizacji Chrystusa Króla Polski" - prof. Jacek Bartyzel " Tradycja katolicka i modernizm wobec społecznego panowania Chrystusa Króla " - ks. dr Roman Piwowarczyk " Chrystus Król i Pan panujących odpowiedzią na utopię nowego porządku świata " - Andrzej Wronka " Wiara katolicka i społeczne panowanie Chrystusa Króla w dobie konfrontacji cywilizacji w Europie " - panel dyskusyjny "Aktualność encykliki "Quas Primas " dla współczesnego apostolstwa Chrystusa Króla w Polsce prowadzenie red. Stanisław Papież ( Fides et Ratio) Patr…More
TV Fides et Ratio