Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Đầu của cựu linh mục được tìm thấy

Đầu của Mariusz Ledochowicz, 38 tuổi, được tìm thấy ở Guadalajara, Mexico, theo phương tiện truyền thông đưa tin. Ledochowicz đã làm việc trong cửa hàng tạp hóa tên "Almacén de Noe" từ năm ngoái. …