lt.news
36

Vyskupas įspėja dėl laisvųjų masonų, Rozenkreicerizmo ir raganavimo

Kai kuriose parapijose, parapijų tarybose ir vyskupysčių organizacijose atsiranda „vis daugiau ir daugiau“ tam tikrose atsakingose pozicijose esančių žmonių, kurie priklauso laisviesiems masonams (…