Nie lękaj się Miłości - ks. Michał Olszewski SCJ

Homilia wygłoszona w nowicjacie sercańskim w XXX Niedzielę Zwykłą, rok A