EON
166

A my, ostatni kraj katolicki, chyba jesteśmy kolejni po katolickiej Hiszpanii – do kasacji.

Kto zna trochę historię USA to zapewne wie, jak pracowicie USA pozbawiały katolickie Królestwo Hiszpanii jego terytoriów na kontynencie amerykańskim, zaczynając od zakładania masońskich agentur i …