Language
19
fil.news

Francis Mayroong Plano - Maaaring Ito ay "Nakapanlilinlang"

Isinulat ni Ross Douthat na si Papa Francis ay may sinusunod na "plano" na maaaring tingnan bilang matalino o nakapanlilinlang. Sa kanyang pagsusulat sa New York Times (Marso 16), sinabi ni Douthat…
Write a comment