Vystupovanie z Cirkvi: Keď ani to nestačilo, začal ľudu poskytovať hmotné výhody. Začal podporovať …

Vystupovanie z Cirkvi: Keď ani to nestačilo, začal ľudu poskytovať hmotné výhody. Začal podporovať zradcov svojho náboženstva a prenasledovať verných katolíkov. Za víchrice môžeme pozorovať zaujímav…More
Vystupovanie z Cirkvi: Keď ani to nestačilo, začal ľudu poskytovať hmotné výhody. Začal podporovať zradcov svojho náboženstva a prenasledovať verných katolíkov.
Za víchrice môžeme pozorovať zaujímavý jav. Hviždiaci vietor sa oprie o koruny stromov a poláme na nich všetky suché a slabé konáre.
Po utíšení víchrice potom nájdeme pod stromom celé hŕby polámaných ratolestí a konárov. Ničiacou víchricou bola aj posledná svetová vojna. Zničila a zlámala všetko, čo sa jej postavilo do cesty a nejednu suchú a slabú ratolesť odlomila aj zo stromu Cirkvi katolíckej. Tisíce ľudí odpadli od Cirkvi a stali sa jej nepriateľmi. Sú to suché a slabé ratolesti, ktoré odlomila víchrica. Na tieto ulomené ratolesti zo stromu Cirkvi radi poukazujú naši nepriatelia slovami: „V tej katolíckej Cirkvi asi nie je všetko v poriadku… Keby tam bolo všetko v poriadku, neboli by z nej toľkí veriaci vystúpili..“
Zamyslime sa nad týmito ich slovami a pouvažujme o nich! V súvislosti s týmito rečami si najprv rozpomeň, …More
dyk likes this.
Ervin Romano and one more user like this.
Ervin Romano likes this.
ľubica likes this.
Prvý komentár je od Voltaireho , zanieteného ateistu a nepriateľa katolíkov, Cirkev odsúdila tú doktrínu liberalizmu, ktorú priniesol ateista Voltaire. [obrázok postavičky v klobúku]

Aj keď boli v klobúkoch a "galantný" boli to nepriatelia Cirkve.