nl.news
41

Franciscus schijnt vrouwelijke diakens te verwerpen

Wat de vrouwelijke diakens betreft, moeten we terugblikken op het begin van de Kerk, zo vertelde Paus Franciscus op 10 mei aan de Internationale Unie van Oversten Generaal, "Als er niet zoiets was, …