vi.news
54

Thư ký riêng của Francis sắp từ chức

Đức ông Fabian Pedacchio Leaniz, 55 tuổi, thư ký riêng toàn thời gian của Francis ở Santa Marta, có thể rời công việc vào đầu tháng 12, AdnKronos.com (ngày 24 tháng 11) viết. Pedacchio, một linh mục …