Language
4 1 230
Stylita

Boží slovo na den 15.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. V městě Kafarnau vstoupil Ježíš hned v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich …
Zedad
. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.
Zedad
Hospodine, náš Pane,
jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bůh nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, andělům. Někdo totiž vydal kdesi toto svědectví: `Co je člověk, že na něj pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jenom trochu jsi ho ponížil pod anděly; slávou a ctí jsi ho korunoval; všechno jsi mu podřídil pod nohy.' Ve (slovech) `podřídil mu všechno' (je obsaženo), že nenechal nic, co by … More