Language
149
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Do kogo należy autentyczna interpretacja depozytu …

16. Do kogo należy autentyczna interpretacja depozytu wiary? Zadanie autentycznego wyjaśniania depozytu wiary powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, to znaczy …