Njemačka crkva uznemiruje Gospu pornografskim plakatom - nadbiskup odobrava

Prikaz katoličkih teoloških studenata na Sveučilištu Freiburg u Njemačkoj prikazuje pornografski natpis na pročelju sveučilišne crkve. On prikazuje Gospu kao vaginu i zove se "Marija Vulva". "Vulva" …