RADEK29
1.3K

WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik

11. KOŚCIÓŁ ŚW. KATOLICKI UCIŚNIONY