26:01
jamacor
638

Pārdomas par Laiku

Priesteris Andris Marija Jerumanis. Sirds gudrība. Pārdomas par mūsdienām un mūsu laiku, par mums un mūsu attieksmi pret laicīgām un garīgām vērtībām.More
Priesteris Andris Marija Jerumanis.
Sirds gudrība. Pārdomas par mūsdienām
un mūsu laiku, par mums un mūsu attieksmi
pret laicīgām un garīgām vērtībām.