vi.news
34

Francis không tin vào sức mạnh nhân bản bánh mì của Chúa Kitô

Đoạn Kinh Phúc Âm về sự nhân bản của các ổ bánh (Lu-ca 9,16) "không đề cập đến việc nhân bản như vậy," Giáo hoàng Francis đã nói trong bài diễn văn Corpus Christi ngày 23 tháng 6 của mình tin tức. …