01:33
Samson1
141211K

Projev falešného proroka už je tady.

Dostal jsem meilem pod stejným názvem. Tak už se nemusí asi hlásat evangelium. Spasitelná jsou všechna náboženství. Co se to v tom Vatikáně stalo.
Samson1
Každý jsme fakt nějak blbej a každý máme na nesení dost svých slabostí jak Písmo Svaté praví, že hento. Dokonce i Samson 1
Reprák
Pozdravujem všetkých prispievatelov,

Poviem Vám pravdu že pri čítaní mnohých príspevkov som sa zhrozil,znepokojil.

Nešetríte slovami,(hoci aj urážlivými) a to si vravíte aký ste Krestania....,len aby vynikla vaša domnelá „pravda“.
Myslím si že najviac sa tomu rozkolu,hádkam (ktore podnecujete)teší Diabol.
Sv.apostol Jakub o Mudrosti piše toto:...Lebo kde je žiarlivost a sváry,tam je nepokoj a …More
Pozdravujem všetkých prispievatelov,

Poviem Vám pravdu že pri čítaní mnohých príspevkov som sa zhrozil,znepokojil.

Nešetríte slovami,(hoci aj urážlivými) a to si vravíte aký ste Krestania....,len aby vynikla vaša domnelá „pravda“.
Myslím si že najviac sa tomu rozkolu,hádkam (ktore podnecujete)teší Diabol.
Sv.apostol Jakub o Mudrosti piše toto:...Lebo kde je žiarlivost a sváry,tam je nepokoj a každe možne zlo.Múdrost,ktora je z hora je predovšetkým cudná,potom upokojujúca,skromná,zmierlivá,plná milosrdenstva a dobrého ovocia,nepochybujuca a bez pretvárky.....“
Vy si myslíte že Boh to čo sa deje nevidí?Ked už ste tak aktívny ,tak prečo si „špiníte“ do vlastneho hniezda?Ved môžete to riešít vašími stažnostami,listami ...priamo v cirkvi.

Súdit ma právo jedine Boh.

Každý z nas pri tom poslednom budeme súdený z každeho slova.Pamätajme na to,aby sme sa neminuli ciela.
Hovor í Vám niečo „Dobré meno,česť?Kniha prísloví o tom piše:“Meno je hodno viac ako bohatstvo...“No existuje ohováranie,osočovanie,ktore dobre meno druheho ničia. Konkretne: "Osočovanie je tvrdenie,ktore je v rozpore z pravdou a poskodzuje dobru povest druhých."+Vznika priležitost vytvorit si o inych mylný usudok.

Potvrdim to Sv.písmom List rim.14,11: :...Prečo teda súdiš svojho brata?A ty prečo svojím bratom pohrdaš?Ved vsetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.......A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za SEBA.Nesúdme už teda jeden druhého ,ale radšej hľadte aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

Mojim prispevkom nemam v umysle sa vtiahnuť do hadky ,len chcem nastavit zrkadlo.
Na zaver k tomu všetkému a najviac asi k titulu temy spomeniem slová sv.apoštola jána .Zjv.21,9,10,22-27 „A prišiel jeden zo siedmich anjelov,čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami a povedal mi: poď ukážem ti nevestu ,Baránkovú manželku!A v duchu ma preniesol na velký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem,ako zostupuje z neba od Boha............... Ale chrám som v ňom nevidel,lebo chrámom je Pán,všemohúci Boh a Baránok.A mesto nepotrebujeje ani slnko,ani mesiac,aby mu svietili ,lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.........Jeho brány sa cez den nezavrú a noci tam nebude..........Ale nič poškvrnené,nik kto sa dopúšta ohavností a lží doň nevojde,iba tí čo sú zapísaní v Barankovej knihe života.
Zjv22,11 : „Kto škodí nech škodí dalej,kto je špinavý nech sa špiní dalej,spravodlivý nech dalej koná spravodlivo a svätý nech sa dalej posväcuje

V liste Hebrejom piše apoštol Pavol o jednote po ktorej túži Boh i každý clovek neštiepme ju .Diabol je ten ktorý vsetko ničí a zabíja ,cirkev nevinímajuc.
Vsetko dobre.
Samson1
Být mladý a svobodný.
Samson1
No a mně se líbí i tato žena a její zpěv. Hm redir.netcentrum.cz
10 more comments from Samson1
Samson1
Samson1
Hoki ty si stojíš na šňůře? Proč bych já měl opravovat Boží slovo, takt to prostě je. Když to nechápeš a chybí to Boží světlo tak pros, aby ti bylo dáno chápat. To je jak vystvětlovat slepému jak vypadá světlo.
Samson1
Copak Kristus mluvil nesrozumitelně? Probuď se Hoki.
Samson1
Hoki, kdo nezhromažďuje, rozptyluje a kdo není se mnou, je proti mně. . Co na tom chceš měnit.
Samson1
Něco o zednářích s faceboouku. www.facebook.com/…/978025428950740
Ale po desetiletích mlčení o podstatě různých režimů, ten komunistický nevyjímaje, je naší povinností vidět souvislosti a cíle naoko nejednou filantropicky a humánní se prezentujících spolků. Odhalí se nám tak podivné bratrství jednotlivých navenek ideově antagonistických osob a uskupení, které vedou vzájemný zápas nejednou …More
Něco o zednářích s faceboouku. www.facebook.com/…/978025428950740
Ale po desetiletích mlčení o podstatě různých režimů, ten komunistický nevyjímaje, je naší povinností vidět souvislosti a cíle naoko nejednou filantropicky a humánní se prezentujících spolků. Odhalí se nám tak podivné bratrství jednotlivých navenek ideově antagonistických osob a uskupení, které vedou vzájemný zápas nejednou naoko nebo do ztracena. Měli bychom vědět, že jejich symbolická řeč, která nezorientovanému člověku připomíná obsahy vlastního náboženského cítění, ve skutečnosti vytrvale maskuje staletý cíl oslabit nebo zcela potlačit vliv křesťanství, především katolické
Samson1
Jestli někdo věří, nezpytuje svědomí ve světle světových náboženství, ale ve světle Božích přikázání, Desatera. To značí víry v Nejsvětější Trojici, víry evangelia a ne nějaké převtělování, ale ve světle Créda. Takové bratříčkování není na místě. I protestantům se uznává nějaký díl účasti v církvi, ale ne v plné jednotě a proto i ekumenismus nesmí být bez kajícnosti a nápravy, ne omluvy ze …More
Jestli někdo věří, nezpytuje svědomí ve světle světových náboženství, ale ve světle Božích přikázání, Desatera. To značí víry v Nejsvětější Trojici, víry evangelia a ne nějaké převtělování, ale ve světle Créda. Takové bratříčkování není na místě. I protestantům se uznává nějaký díl účasti v církvi, ale ne v plné jednotě a proto i ekumenismus nesmí být bez kajícnosti a nápravy, ne omluvy ze strany katolíků, ale vyznání viny protestatntů na rozdělení.
Samson1
Jeden člověk chtěl říci P.Piovi u zpevědi: Toto jsou mé hříchy a srdečně je lituji, tak mu P. Pio řekl, že má na jazyku rouhavá slova a ať se jde podívat do lavice. Tam seděl člověk, kterého zabil a vlastně vraždu chtěl zamlčet. Až ten hřích vyznal, mohl dostat odpuštění.
Samson1
P. Pio vyhnal ze zpovědnice ženu s krátkou sukní. Až si uvědomila co dělá, převlekla se a vrátila ke zpovědi. Až potom.
Samson1
Hebeli chápu Tě. Máš tam v profilu návrat ztraceného syna. Otec určitě syna očekával, ale syn šel do sebe a řekl to pravé ořechové. Už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Otec vystrojil hody vrácenému synu, ale ne tak, že by šel na svatbu bez svatebního oblečení. To značí, aby hříšník vešel a hodoval. Hříšník byl kajícností a milosrdenstvím Otce očištěn. Rozumíš, co tím chi říci? Že bez pokání …More
Hebeli chápu Tě. Máš tam v profilu návrat ztraceného syna. Otec určitě syna očekával, ale syn šel do sebe a řekl to pravé ořechové. Už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Otec vystrojil hody vrácenému synu, ale ne tak, že by šel na svatbu bez svatebního oblečení. To značí, aby hříšník vešel a hodoval. Hříšník byl kajícností a milosrdenstvím Otce očištěn. Rozumíš, co tím chi říci? Že bez pokání není odpuštění. Syna dovedla k návratu bída, ale šel do sebe. To není chystat velkolepé odpuštění bez kajícnosti a nápravy. P. Pio dovedl kajícníka ze zpovědnice vyhnat, protože viděl do srdce člověka. Zpověď musela být zároveň obrácením.
Samson1
Mediální štvanice a neexistující rozvratná činnost zednářů uvnitř katolické církve.
snakee
bez pokání neni milosrdenství, bez milosrdenství neni očistec, ale peklo
Samson1
Když stěhovali ostatky P. Pia jako by měl podpořit rok milosrdenství, otevřel jsem si knihu Ikona Ukřižovaného a něco o zpovědích P. Pia. On velkou část kajícníků nerozhřešil. Oni se později vrátili jako kajícníci. Vyhnal ženy s krátkou sukní, nerozhřešil lozvyk masturbace, homosexuality, přitom zpověď je svátost milosrdenství, ale požadoval obrácení. Myslím si, že vtáhnout P. Pia k nějakému …More
Když stěhovali ostatky P. Pia jako by měl podpořit rok milosrdenství, otevřel jsem si knihu Ikona Ukřižovaného a něco o zpovědích P. Pia. On velkou část kajícníků nerozhřešil. Oni se později vrátili jako kajícníci. Vyhnal ženy s krátkou sukní, nerozhřešil lozvyk masturbace, homosexuality, přitom zpověď je svátost milosrdenství, ale požadoval obrácení. Myslím si, že vtáhnout P. Pia k nějakému bezhlavému Božímu odpouštění je stejné, jak zneužití odkazu sv. Františka z Assisi. On šel mezi saracény, ale aby je obracel ke Kristu a vyzval sultána, aby každý prosil o znamení, který Bůh a náboženství je pravé, k němuž sultán nepřistoupil. Žádné zednářské tance po křesťanských chrámech a hřeš jak chceš a jenom věř. Bůh je milosrdný, ale též s nim nejsou žerty. P. Pio nerozhřešil homosexualitu a papež František řekne kdo jsem já. Něco tu nesedí. Takový postřeh o kterém musím přemýšlet. Co se to tu vlastně děje.
pařez likes this.
Samson1
Já si myslím, že papež nemůže mluvit jinak k Židům než sv. Petr po letnicích: Petrovo kázání
14 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
15 Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.
16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17 ‚A …More
Já si myslím, že papež nemůže mluvit jinak k Židům než sv. Petr po letnicích: Petrovo kázání
14 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
15 Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.
16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17 ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
18 I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
19 A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘
22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
25 David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
26 proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
27 neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
28 Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘
29 Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.
30 Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
31 viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.
32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
33 Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
34 David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
35 dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘
36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ A reakce Židů, kteří věří v Boha nemůže být jiná: — Vznik církve
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“
38 Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43 Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
45 Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
46 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Nejde míchat náboženství, ale hlásat evangelium.
Monika G likes this.
Samson1
Asi budu mazat, ale vidím, že se dřív domluví Budha s Mohamedem, Ježíškem a Židem než rozhádaná banda křesťánků na TV Gloria.
aobubo
Taky nechápu že by byl ve špatné společnosti.
aobubo
Kdo hledá Boha nalezne Krista, a kdo nalezne Krista nalezne a pozná kříž. Já když hledal Boha nehledal jsem přitom kříž, ale když jsem poznal Krista hledáním Boha, tak jsem našel a poznal i kříž. Vše má svůj důvod a proces zrání. Hledáme lásku, a až ji nalezneme rádi pro ní umíráme.
ľubica likes this.
ľubica
rubia33 vdaka za stranku..... gloriaolivae.blog.com/…/selma-vystrcila…
..... ten kto miluje cirkev ako Matku, dostáva čím dalej tým bodavejšie údery od p. Bergoglia...je mi velmi smutno..... ved tolko ludí sa za neho modlí, tolko z tradičných, resp. tridentských.... .... za jeho obrátenie a milost konat pokánie.... co stratil pojem o zatratení , o pekle ???
Samson1
Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu ma na svém rameni...Které může spasit Budhu, Mohameda, sejmout slepotu s Židů, všichni stanou před jeho soudnou stolicí.
Filofej
Nikto nespomenul to hlavné znamenie kresťanov, bez ktorého by ani vtelenie,ani ukrižovanie nemali zmysel :
ZMŔTVYCHVSTALÝ KRISTUS.
aobubo likes this.
aobubo
aobubo
Ichthys
2 more comments from aobubo
aobubo
To je jako s pokrmem, jako dítě jemnou stravu a až později tuhší. Nekřesťaň nemusí hned chápat význam kříže, ale mohl by pochopit vstup Božího Syna do lidských dějin jako děťátko, kterému se přišli v chvále poklonit mudrcové a pastýři.
aobubo
Součástí evangelia je i narození Ježíše, tak proč by zrovna teď nemohl být vybrán jeden symbol z mnoha a to děťátko ... Jezulátko
Peter(skala)
Vojak 2 hours ago

K tomu videu 2 veci:
1. ak video naznacuje ze hlavne ze sa mame radi a nech si kazdy veri co chce, potom je to od diabla. Lebo potom by video nabadalo k tomu ze netreba obracat ludi, ktori sa hlasia k falosnym nabozenstvam.(islam,budhizmus,rabinsky judaizmus)
2. pre katolicke nabozenstvo vybrali nevhodny symbol. Lebo my katolici vieme hlavne teraz pocas viacnocneho obdobia, ze …More
Vojak 2 hours ago

K tomu videu 2 veci:
1. ak video naznacuje ze hlavne ze sa mame radi a nech si kazdy veri co chce, potom je to od diabla. Lebo potom by video nabadalo k tomu ze netreba obracat ludi, ktori sa hlasia k falosnym nabozenstvam.(islam,budhizmus,rabinsky judaizmus)
2. pre katolicke nabozenstvo vybrali nevhodny symbol. Lebo my katolici vieme hlavne teraz pocas viacnocneho obdobia, ze takto vyobrazene dieta je symbolom narodeneho Jeziska(hlavne v nasich zemepisnych sirkach), ale ini to nemusia rozpoznat. A navyse zdaleka to nie je hlavny symbol krestanstva. To co by aj nejake prvoprimajuce dieta vybralo ako symbol je krucifix.
Budhizmus tam ma svoj nezamenitelny symbol, ktory sa na nic ine nepodoba, vsetci vedia ze je to budhizmus. Zid tam ma menorah, co je pre judaizmus tiez velmi typicke a vidiet ho na vselijakych zidovskych sviatkoch a synagogach. Pre islam - neviem co su hentie gulicky ale predpokladam ze tiez nieco typicky islamske, co sa pravidelne pocas dna maju modlit.
Ale krestanstvo - samotne dietatko nic neznamena, lebo to moze byt hocijake dietatko. Nema ani len svatoziaru. Nic to nehovori o nasom nabozenstve. To co je centralne pre nase nabozenstvo je ukrizovanie Jezisa Krista za nase hriechy.
KRUICIFIX tam mal mat byt uz ked to video muselo vzniknut.
Lenze ten nahana hrozu nepriatelom Cirkvi vsak? :)

xxxxx
Vojak..dakujem za tvoj nazor
Tiež si myslim, že symboli mohli byť iné... ked už dali modliace pacerky, tak mali dať sv.ruženec, kde je križ a budhisti tiež maju svoje guličky, takže ked tak pre všetkých guličky
Samson1
Muslimská láska v praxi eurodenik.cz/zpravy/nove-video-is-u…

Video také ukazuje bičování jednoho z mužů na veřejnosti ještě před tím, než k popravě došlo. Muži a děti v davu přihlíželi popravě z vozidel, aby lépe viděli. Následně jsou oběma klečícím mužům setnuty hlavy. Dav na to konto začal křičet „Alláhu Akbar“ (Bůh je veliký). Video končí záběry, na kterých jsou bezhlavá těla obětí naložena …More
Muslimská láska v praxi eurodenik.cz/zpravy/nove-video-is-u…

Video také ukazuje bičování jednoho z mužů na veřejnosti ještě před tím, než k popravě došlo. Muži a děti v davu přihlíželi popravě z vozidel, aby lépe viděli. Následně jsou oběma klečícím mužům setnuty hlavy. Dav na to konto začal křičet „Alláhu Akbar“ (Bůh je veliký). Video končí záběry, na kterých jsou bezhlavá těla obětí naložena do sanitek.

Zdroj: eurodenik.cz/zpravy/nove-video-is-u…

Video také ukazuje bičování jednoho z mužů na veřejnosti ještě před tím, než k popravě došlo. Muži a děti v davu přihlíželi popravě z vozidel, aby lépe viděli. Následně jsou oběma klečícím mužům setnuty hlavy. Dav na to konto začal křičet „Alláhu Akbar“ (Bůh je veliký). Video končí záběry, na kterých jsou bezhlavá těla obětí naložena do sanitek.

Zdroj: eurodenik.cz/zpravy/nove-video-is-u…
Samson1
Právě jsem se dočet od politologa, že multikulturalismus je duševní porucha.
2 more comments from Samson1
Samson1
Právě jsem byl u ovcí dát jim sena a mám přírůstek, jehně. Má tam jedno černé a říkám mu henta
Samson1
Vojak, mluvíš jak voják.
Vojak
"Mat rad" je emocia, pocit, je to druh lasky ktory sa vola eros. Eros nikoho spasit nemoze, aj keby sme vsetci mali radi a od radosti plakali a obijmali sa. Krestanstvo sa nezaklada na erose ale na agape. Sebadarujucej laske, ktora je nadprirodzena. Ide proti prirodzenosti, lebo nasa prirodzenost nam kaze vyhybat sa tomu co nemame radi. Svaty Frantisek neriesil ci ho sultan ma rad. Ani on jeho …More
"Mat rad" je emocia, pocit, je to druh lasky ktory sa vola eros. Eros nikoho spasit nemoze, aj keby sme vsetci mali radi a od radosti plakali a obijmali sa. Krestanstvo sa nezaklada na erose ale na agape. Sebadarujucej laske, ktora je nadprirodzena. Ide proti prirodzenosti, lebo nasa prirodzenost nam kaze vyhybat sa tomu co nemame radi. Svaty Frantisek neriesil ci ho sultan ma rad. Ani on jeho asi nemal rad, ale miloval ho a preto mu z lasky povedal ze sa musi porkstit aby bol spaseny. To nie je moc prijemne pocut ked za tebou prijde nejaky clovek a v tvojom vlastnom prostredi ti zacne rozpravat ze tvoje nabozentvo je chybne a musis sa obratit. Ale to presne Frantisek urobil, lebo to bola jeho povinnost. Ist do sveta a krstit. A robil to nie preto zeby mal niekoho rad, ale preto ze Niekoho miloval.
Argument ze "ak by sme vyrastali v inom prostredi, mali by sme iny nazor", nevyvracia potrebu modlit sa za a obracat nekatolikov. Lebo co z toho ze by sme mali iny nazor, ak by nas nazor nebol zalozeny na Pravde.

Medzinabozensky dialog a ekumenizmus je dobra vec, ak ten dialog vyzera asi takto (napr. zo zidmi):
Katolík:
Počúvajte moje slová. (...) Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. (...) Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“
Keď to počuli židia, bolesť im prenikla srdce a povedali: „Čo máme robiť, bratia?“
Katolík: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“
„Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“

Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.
Monika G and 3 more users like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.
Samson1 likes this.
Samson1
Já to taky řekl s láskou.
Samson1
Troubo. Znovu křižovat je možné i Krista. Když má poznání pravdy a znovu odpadne.
4 more comments from Samson1
Samson1
Hebel, proč převracíš písmo svaté. Určitě odpouští, zapomíná, ale má i zármutek. Zarmucovat můžeme i Ducha svatého.
Samson1
Nebojte jehňátka a ovečky, klidně si můžete hrát s vlky.
Samson1
Hento, Samson nemůže utíkat, on potřebuje vidět, kde jsou ty sloupy chrámu aby ho strhl a zahyne v něm. (Na odlehčení) ......dnes je to o něčem jiném. Otřásá se víra v základech.....a jen kdo uteče vyhraje....a toho najde Pán Ježíš Kristus
až příjde......neboť VÍRU jako Božskou ctnost bude hledat.
Samson1
Jo, Hebel. Láska se raduje s pravdou a má zármutek, když se dělá to, co se nepatří. Máš recht.
Vojak
K tomu videu 2 veci:
1. ak video naznacuje ze hlavne ze sa mame radi a nech si kazdy veri co chce, potom je to od diabla. Lebo potom by video nabadalo k tomu ze netreba obracat ludi, ktori sa hlasia k falosnym nabozenstvam.(islam,budhizmus,rabinsky judaizmus)
2. pre katolicke nabozenstvo vybrali nevhodny symbol. Lebo my katolici vieme hlavne teraz pocas viacnocneho obdobia, ze takto vyobrazene …More
K tomu videu 2 veci:
1. ak video naznacuje ze hlavne ze sa mame radi a nech si kazdy veri co chce, potom je to od diabla. Lebo potom by video nabadalo k tomu ze netreba obracat ludi, ktori sa hlasia k falosnym nabozenstvam.(islam,budhizmus,rabinsky judaizmus)
2. pre katolicke nabozenstvo vybrali nevhodny symbol. Lebo my katolici vieme hlavne teraz pocas viacnocneho obdobia, ze takto vyobrazene dieta je symbolom narodeneho Jeziska(hlavne v nasich zemepisnych sirkach), ale ini to nemusia rozpoznat. A navyse zdaleka to nie je hlavny symbol krestanstva. To co by aj nejake prvoprimajuce dieta vybralo ako symbol je krucifix.
Budhizmus tam ma svoj nezamenitelny symbol, ktory sa na nic ine nepodoba, vsetci vedia ze je to budhizmus. Zid tam ma menorah, co je pre judaizmus tiez velmi typicke a vidiet ho na vselijakych zidovskych sviatkoch a synagogach. Pre islam - neviem co su hentie gulicky ale predpokladam ze tiez nieco typicky islamske, co sa pravidelne pocas dna maju modlit.
Ale krestanstvo - samotne dietatko nic neznamena, lebo to moze byt hocijake dietatko. Nema ani len svatoziaru. Nic to nehovori o nasom nabozenstve. To co je centralne pre nase nabozenstvo je ukrizovanie Jezisa Krista za nase hriechy.
KRUICIFIX tam mal mat byt uz ked to video muselo vzniknut.
Lenze ten nahana hrozu nepriatelom Cirkvi vsak? :)
Monika G and 2 more users like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.
aobubo
Toto video je proroctví?
Peter(skala) likes this.
Libor Halik
Přepis videa nazvaného “Modlitební úmysly papeže na leden roku 2016“:
«Falešný prorok František Bergoglio: Většina obyvatel planety o sobě prohlašuje, že jsou věřící. To by mělo vyvolat dialog mezi náboženstvími.
Nemůžeme se za něho přestat modlit a nespolupracovat s těmi, kteří smýšlí jinak.
buddhistická kněžka: Důvěřuji Buddhovi.
rabín: Věřím v Boha.
kněz: Věřím v Ježíše Krista.
islámský vůdce:…More
Přepis videa nazvaného “Modlitební úmysly papeže na leden roku 2016“:
«Falešný prorok František Bergoglio: Většina obyvatel planety o sobě prohlašuje, že jsou věřící. To by mělo vyvolat dialog mezi náboženstvími.
Nemůžeme se za něho přestat modlit a nespolupracovat s těmi, kteří smýšlí jinak.
buddhistická kněžka: Důvěřuji Buddhovi.
rabín: Věřím v Boha.
kněz: Věřím v Ježíše Krista.
islámský vůdce: Věřím v Boha, Alláha.
Falešný prorok František Bergoglio: Mnozí smýšlí jinak, cítí jinak, hledají Boha a nalézají Boha odlišným způsobem.
V této mnohosti, v této škále náboženství je jenom jedna jistota, kterou máme ve všem: Všichni jsme Boží děti.
falešní věřící Falešného proroka: Věřím v lásku [4x].
Falešný prorok František Bergoglio: Důvěřuji ti, že rozšíříš mou petici pro tento měsíc: Ať upřímný dialog mezi muži a ženami rozličných náboženství přinese ovoce pokoje a spravedlnosti.
Věřím ve tvou modlitbu». Zdroj překladu: gloriaolivae.blog.com/…/selma-vystrcila…
ľubica likes this.
Samson1
Beno všechno není z horečky. Když oni zmlknou, kamení bude mluvit a mluví, pláčou sochy krvavé slzy. František už na videu mluví o něčem jiném. Českoslo to vyjádřil dobře. O Novém pořádku, kterému i církev slouží. Prý oteplování a uhlíkové daně. Oteplilo se akorát ve Vatikáně a způsobilo to homolobi.
Samson1
Na církev během staletí útočilo spoustu herezí a všechny přežila, to jo, ale nepřežili to heretici. Jak vzpomínáš českoslo, že bylo spoustu omilostněných duší, které viděli, jak nepřítel bourá církev- duchovní chrám zevnitř. A nejen omilostněné duše, ale i sochy pláčí krev nad stavem a bídou církve. Pokání nikde.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
aobubo likes this.
2 more comments from Samson1
Samson1
Hento, dobře jsi mne onálepkovala Jakým soudem soudíš, takovým ti bude naměřeno Velmi se mýlíš Hoki. Samsone je prachsprostý sr.č tak jako Prokop,
Mike a ty.
Vidíme to s nadhledu i když místy rozdílně.
...Samson svým pitomým úvodníkem k videu ukázal dost okatě, že sedí na zádech Henty :)
Samson1
Tak se mi zdá Hoki, že právě to vytrávání, že spása je v Kristu je ten problém. Běžte s falešnými proroky do háje zelenýho.
Okceinls
Ef 3, 2-3a. 5-6
"Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia
Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze …
More
Ef 3, 2-3a. 5-6
"Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia
Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium."


Hovorí sa tu o prisľúbení, ktoré je dané každému. :) A je na konkrétnom človeku ako na Bože volanie odpovie. Či ho vôbec začuje. Či jeho pýcha nie je tak veľká, že mu zakrýva oči a vidí a počuje stále dookola len to svoje. V tichosti srdca, stíšením sa v pokore dokážeme zachytiť Božie volanie, nájsť jeho lásku. On sa nevnucuje. Jeho láska je nežná a milujúca. Boh čaká na odpoveď každého jedného z nás, na odpoveď každého jedného človeka. On nemá ľudí zaškatuľkovaných tak, ako my. On hľadí na srdce človeka.
Filofej likes this.
Samson1
On je jim to povinen hlásat a nesmí stavět náboženství a proroky, dokonce ani Mojžíše na úroveň Krista. Kristus je nad všechny. Kristus je Bůh, který mocí Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. V nikom jiném není spása. Falešné jsou náboženství, nevedou ke spáse. A to už se to omílá kolem dokola, vše už bylo vyjádřeno.
Monika G likes this.