TO ORĘDZIE ZOSTAŁO PRZEKAZANE W DNIU 85 URODZIN PAPIEŻA BENEDYKTA XVI.
ŚW.FILOMENA likes this.