Language
25
fil.news

Obispo Ipinag-utos ang Pagtapon ng Posibleng Milagro ng Eukaristiya ng Walang Imbestigasyon

Nang ang isang binasbasang ostiya ay nalaglag sa sahig sa St Vincent de Paul, Buffalo, USA, isang diyakono ang naglagay nito sa isang kalis sa tabernakulo. Noong Nobyembre 30, sa kalis, isang pulang …