lv.news
13

Bīskapiem „nav pienākuma” ziņot par pārkāpumiem policijai

„Kā bīskapam man nav pienākuma ziņot par mācītāju, kas ir pedofils; tas ir to personu uzdevums, kuriem ir vecāku atbildība,” pensionētais Palestrinas bīskaps Domeniko Sigalini paskaidroja vietnei …