Language
1 2 668
Libor Halik

Odkdy se v Katolické církvi svatořečí TAKÉ nekající hříšníci

(L: od závěru 20. století - dle předpovědí nezetlelých světců ze 17.století - nenápadně vrcholila moc zednářů v církvi. Nyní je moc jejich nemorálnosti už viditelná, proto ztratila svou předchozí …
Caesar
Co následovalo v 15 letech pontifikátu:
Od své cesty do Svaté země v roce 1964 začal Pavel VI. nosit EFOD, symbol popírající božství Ježíše Krista.
V roce 1964 za přítomnosti 2000 biskupů odložil na oltář definitivně tiáru, zřekl se tak trojí papežské moci a dal najevo, že nechce dále církev řídit.
zavedl nové křesťanství sňaté z kříže;
nahradil „kult Boha“ „kultem Člověka, nadpřirozenéMore