lv.news
20

Vatikāns gribēja “konservatīvo” Bergoglio kā jezuītu komisāru

Benedikta XVI valsts sekretārs kardināls Tarcisio Bertone domāja no 2006. līdz 2007. gadam par komisāra iecelšanu dekadentajiem jezuītiem. Tas tika teikts Gianni La Bella grāmatas “Jezuīti. No II …