Language
16 pages
1.9K
gjb77

天主教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For Mass in Chinese/ Basic Mass panalangin …

Here is the booklet, 天主教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For the Novus Ordo Mass: / Basic Mass panalangin Para sa Novus Ordo Mass: Paano upang manalangin sa kanila sa Tsino This edition… More