vi.news
68

Trong khi giáo hội đang cháy: Ủy ban Abu Dhabi của Francis đã gặp nhau tại Casa Santa Marta

Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban cấp cao để thực hiện tuyên bố tà đạo Abu Dhabi diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tại Casa Santa Marta của Francis. Ngày này được chọn để tưởng nhớ những người đã chết tại …