EON
173

Ustawa S.447 a porozumienie luksemburskie [Izrael-Niemcy]

Domaganie się wielokrotnych odszkodowań za tę samą szkodę jest niezgodne z prawem. Na początku stycznia 2018 roku Tygodnik Solidarność opublikował nasz artykuł pt. „Zablokujmy wspólnie amerykańskie…