vi.news
38

Eurovision: Đột nhiên Thánh giá biến mất

Một thánh giá lớn, có thể được nhìn thấy nhiều lần trong clip "Ngọn lửa tình yêu" của nhóm phụ nữ Ba Lan Tulia, đã đột nhiên biến mất. Tulia đại diện cho Ba Lan với "Ngọn lửa tình yêu" tại Cuộc thi …