Libor Halik
513.4K

Početí a zrození Antikrista dle sv. Hildegardy z Bingen

Svatá Hildegarda z Bingenu (1098-1179) "Početí a zrození Antikrista" (Hildegardina hlavní díla se skládají ze zjevení. Ona sama píše, že tyto vize přijala a napsala, to znamená uložila do textu. Je …
Libor Halik
29.9.1896 narozena babička Antikrista 29.9.1896 narodená stará mama Antikrista 29th of September 1896 was born Grandmother of Antichrist
Jovana
Bible, to je slovo Boží, ale novodobí proroci mají své proroctví předkládat církvi k posouzení. To je praxe od počátku církve - od apoštolů. I když učitelský úřad církve schválí nebo potvrdí pravost proroctví nebo zjevení není hříchem, pokud člověk nevěří. Důležité je důvěřovat Bohu a svěřit se do jeho ochrany, abychom morálně neselhali a neodpadli do bezbožnosti. Pokud je prorok samozvaný, …More
Bible, to je slovo Boží, ale novodobí proroci mají své proroctví předkládat církvi k posouzení. To je praxe od počátku církve - od apoštolů. I když učitelský úřad církve schválí nebo potvrdí pravost proroctví nebo zjevení není hříchem, pokud člověk nevěří. Důležité je důvěřovat Bohu a svěřit se do jeho ochrany, abychom morálně neselhali a neodpadli do bezbožnosti. Pokud je prorok samozvaný, prorokuje špatně.
Libor Halik
Pravá proroctví jsou Boží svíčkou v temnotě lží a hříchů. Falešná proroctví temnotu ještě víc zahušťují. V minulosti, kdo věřil proroctvím starozákonních proroků a pak církevních světců, ten si čistotu víry a morálku uchoval, ten kdo nevěřil, morálně selhal v těžké době, někdy i odpadl do úplné bezbožnosti.
Jovana
Není hříchem nevěřit proroctvím. Hřích je nedůvěřovat Bohu.
Libor Halik
Antikrist-dle představ skupiny sionistických protestantů (kterých je dnes v USA většina a my jsme jimi ovlivněni) povládne z Říma. Pravoslavní a katolíci však tradičně 2 tisíce let věří, že Antikrist bude vládnout z Jeruzeléma. Izraelští velekněží Kaifáš a Ananiáš z Levitského rodu Aron spolu s židovskou veleradou zorganizovali vraždu Ježíše Krista. Římané tu popravu pak jen vykonali, neboť …More
Antikrist-dle představ skupiny sionistických protestantů (kterých je dnes v USA většina a my jsme jimi ovlivněni) povládne z Říma. Pravoslavní a katolíci však tradičně 2 tisíce let věří, že Antikrist bude vládnout z Jeruzeléma. Izraelští velekněží Kaifáš a Ananiáš z Levitského rodu Aron spolu s židovskou veleradou zorganizovali vraždu Ježíše Krista. Římané tu popravu pak jen vykonali, neboť Pilát, i když zpočátku odmítl Ježíše ukřižovat kvůli jeho nevině, se obával vlivu peněz (zlata) nejbohatších Židů na římského císaře. I když se píše v katolickém proroctví z La Saletty, že Řím bude dokonce sídlem Antikrista, tak se tím neříká, že z Říma bude Antikrist vládnout svou fyzickou přítomností. Tím se dle kontextu říká, že Antikrist ovládne zase Řím, jako kdysi ovládli Řím nepřátelé Krista velekněz Kaifáš a Ananiáš s židovskou veleradou. Tehdy ovládli Piláta, zastupujícího Řím, ale nebydlícího v Římě. Dá se asi říci, že duch Antikrista bude vládnout v Římě. To se projevilo v červenci 2009 vydáním encykliky Benedikta XVI. Caritas in Veritate, kdy tento papež doporučil globální světovládu (čili Antikristovu). Čili asi to duchovně nejhorší už se v katolické církvi odehrálo a po rezignaci Benedikta XVI. bude doufám následovat bolestná očista této církve od všeho antikristovského. Viz: Co a kdy čeká budoucího papeže a svět dle předpovědí světců: Co a kdy čeká budoucího papeže a svět dle předpovědí světců Předpovězených 100 let duchovního zajetí katolíků končí, možná Předpovězených 100 let duchovního zajetí katolíků končí, možná