Franjina Crkva: Kardinal se pretvorio u karneval

Ove je godine Kölnski trifolium, tročlana karnevalska delegacija, posjetila nadbiskupski dom samo u dvoje jer se karnevalski knez, Christian II., razbolio. Kardinal Rainer Maria Woelki (63) pronašao …