Prawdziwy ekumenizm, a fałszywy ekumenizm.

W niniejszym artykule chciałabym poruszyć problem ekumenizmu. Zagadnienie to poruszane było już wielokrotnie na łamach wielu książek czy czasopism o tematyce religijnej. Wielu współczesnych teologów …
JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.,,

Pytanie do modernistów, ekumenistów i innych heretyków, typu gromadzący miliony dominikanin ,,szóstak,, Czy rozumieją powyższe, czy dalej będą głosić swoje nauki pochodzące od ZŁEGO ?
m.rekinek likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
Quas Primas likes this.
PiotrM
To takie proste. Idźcie na cały świat........, 1. Przykazanie i tyle.
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
PiotrM likes this.