Thượng hội đồng Amazon bắt đầu với Lễ đăng quang bốn bước của một Ác Quỷ (Video)

Vật thờ sinh sản của Andes, Pachamama, đã có một màn xuất hiện hoành tráng tại Thượng hội đồng Amazon. Video dưới đây ghi lại các bước của lễ đăng quang: Ngày 4 tháng 10 Vật thờ là ở trung tâm của …
Mariadv shares this.
dau long qua