Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev

Laudetur Jesus Christus Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev..Novú Cirkev v ktorej už nie je prítomný Božský Spasiteľ.Boh Vám dal slobodnú vôľu,no nabádam duše neostávajte v Cirkvi,ktorá ide za …
Petrvs-Asi ti ušlo ,že Bergoglio a Ratzinger sú v tej istej pokoncilovej "cirkvi" neviestke.
Najprv sa zorientuj ty a potom môžeš ukazovať cestu iným.
PetraB likes this.