abpsheen.pl

Modlitwy

Modlitwa o otrzymanie łaski Wieczny Ojcze, Ty sam obdarzasz nas wszelkimi łaskami w niebie i na ziemi przez zbawczą misję Twojego Boskiego Syna, …
OtworzOczyIDusze and one more user like this.
OtworzOczyIDusze likes this.
Kunegunda likes this.