Language
1 156
Victory

Rozjímání nad Ř 6,22

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“ Podmínkou osvobození od hříchu je, že se stáváme služebník…