Language
18
fil.news

Kataas-taasang Hukom na si Kavanaugh Pinagtaksilan Na

Noong Lunes, pinawalang halaga ng Korte Suprema ng U.S. ang pagsisikap na harangan ang pangangalap ng pondo sa network ng aborsyon na Planned Parenthood. Tumanggi itong pag-usapan ang opinyon …