Voči vyjadreniam liberálnej zberby z Postoja sa v minulosti ohradil aj Mons. Andrej Imrich: Jednozn…

Stanovisko Mons. Andreja Imricha k vyjadreniam Konzervatívneho denníka Spišská Kapitula 15. októbra (TK KBS) V súvislosti s vyjadreniami, ktoré uverejnil Konzervatívny denník Postoj ohľadom zrieknuti…More
Stanovisko Mons. Andreja Imricha k vyjadreniam Konzervatívneho denníka
Spišská Kapitula 15. októbra (TK KBS) V súvislosti s vyjadreniami, ktoré uverejnil Konzervatívny denník Postoj ohľadom zrieknutia sa úradu spišského pomocného biskupa, požiadal Mons. Andrej Imrich Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, aby publikovala jeho stanovisko.
Prinášame ho v plnom znení:
Mrzí ma, že Konzervatívny denník – Postoj zneužíva moje odstúpenie na škodlivú polemiku. Som presvedčený, že keď 67-ročný človek odchádza do dôchodku, nemusí už udávať žiadne dôvody. Napriek tomu dôvody môjho odstúpenia som uviedol a boli zverejnené na TK KBS. Všetky ostatné dôvody, ktoré mi denník podsúva, ubližujú nielen mne, ale ubližujú Cirkvi a ľuďom z môjho okolia. Jednoznačne odmietam, aby ktosi moje odstúpenie zneužíval proti mojim bratom biskupom, proti Apoštolskému nunciovi a proti Cirkvi na Slovensku.
Zodpovední ľudia by nikomu nemali podsúvať bočné úmysly, lebo nikto z nás nevidí druhému do srdca. …More
Anton Čulen ,Hlinka sa musí v hrobe obracať ak dnes toto niekto nazýva druhým otcom národa: www.youtube.com/watch
Ružena likes this.
Vedci zistili, že liberáli sú psychicky narušení
Zverejnené: 27. 4. 2019
Mark Dice vo videu hovorí o najnovších vedeckých výskumoch v oblasti mozgu a rozdielom medzi mozgom konzervatívca a liberála. Výsledky sú také, že liberáli trpia poruchou osobnosti a psychickým narušením
www.youtube.com/watch
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Segal likes this.