fil.news
38

Indibiduwal na Kasong Panloloko Lumikha ng "Moral na Schizophrenia"

Isang takbuhan sa indibiduwal na kaso ang papayagan lamang kung ang kasong ito ay makatarungan at hindi makasalanan, ipinaliwanag ng retiradong Alemang teologo na si Hubert Windisch. Sa kanyang pags…