"Dogmatycznie" contra "pastoralnie".

. Niech mi teraz ktoś tłumaczy, że w Kościele nie działa banda wilków od zakłamywania rzeczywistości i rozwalania Kościoła od wewnątrz. To jest bardzo sprytne posunięcie. Rzekomo nie ruszać dogmatów …
O przyjaźni niezawodnej

O przyjaźni niezawodnej

Św. Jan Boży pisał: „Powiadam: nieszczęsny człowiek, który ufa ludziom, a nie Chrystusowi.

Czy chcesz, czy nie chcesz, ludzie cię opuszczą. Ale Chrystus jest wierny i niezawodny. Chrystus naprawdę o wszystko się troszczy. Jemu nieustannie dziękujmy. Amen”.
Purpuraci zawróćcie!

Swego czasu dość szerokim echem odbiły się w Kościele i w mass mediach słowa Pawła VI z 1972 r.:

Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym) szatana.

Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie […] Naszą świadomość opanowało zwątpienie. Ono wtargnęło poprzez okno, które wolno tylko dla …More
Purpuraci zawróćcie!

Swego czasu dość szerokim echem odbiły się w Kościele i w mass mediach słowa Pawła VI z 1972 r.:

Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym) szatana.

Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie […] Naszą świadomość opanowało zwątpienie. Ono wtargnęło poprzez okno, które wolno tylko dla światła otworzyć! […] W Kościele panuje klimat niepewności.

Należało sądzić, że po Soborze słońce zajaśnieje nad Kościołem, zamiast słońca mamy chmury, burze, ciemności, szukanie, niepewność”.

Człowiek refleksji pogłębionej, wierzący kapłan ze środowiska warszawskiego, powiedział mi niedawno, odnosząc się do powyższych słów:

„To prawda. Tylko rodzi się pytanie i trzeba je wyraźnie postawić: Kto tę szczelinę zrobił? Kto to okno szatanowi w Kościele uchylił?”.

Pytanie zasadne. Poważne. I dzisiaj aktualne.

źódło: novushiacynthus.blogspot.ro/…/aktualne-pytani…
mariba
Nemo potest duobus dominis servire ! - a co Pan na to?

Przechodząc raz ulicą Szewską,
przypadkiem spotkał się ze Stefką.
„Cześć! Jak ci leci?” — i od słowa
zaczęła cała się rozmowa.
Stefka ma żal, że Rurka sknera,
że całą forsę jej zabiera,
a gdy się oddać mu jej wzbrania,
to spuszcza jej straszliwe lania.
Poszli do Stefki do mieszkania.
Szmaciak ją chytrze spoił wódką,
jeszcze się podroczyli …More
Nemo potest duobus dominis servire ! - a co Pan na to?

Przechodząc raz ulicą Szewską,
przypadkiem spotkał się ze Stefką.
„Cześć! Jak ci leci?” — i od słowa
zaczęła cała się rozmowa.
Stefka ma żal, że Rurka sknera,
że całą forsę jej zabiera,
a gdy się oddać mu jej wzbrania,
to spuszcza jej straszliwe lania.
Poszli do Stefki do mieszkania.
Szmaciak ją chytrze spoił wódką,
jeszcze się podroczyli krótko
i Stefka wolny przystęp dała
do sanktuarium swego ciała.
Dumny z zadanej Rurce klęski
Szmaciak się poczuł bardzo męski.
„Obronię cię przed tym bandziorem!”
Tu Rurka zjawił się nie w porę.
Rzekł lodowato: „Proszę bardzo!
Dmuchaj ją, ale nie za darmo!
Jest na to stała stawka, bracie!”
Więc Szmaciak jęknął i zapłacił.

Płacimy więc czy głupa zgrywamy???
O śmiesznych uzurpacjach niestosownych.

O śmiesznych uzurpacjach niestosownych.

Strzeżmy się takiego „chrześcijaństwa”,
które jest uśmiechnięte do świata,
lecz ateistyczne.


Taka religia jest antyewangelią.
Pierwsze zdanie chrześcijaństwa:


JEST BÓG.
Ku Tradycji – cała naprzód!

Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
LovVal
www.youtube.com/watch - mamy zywy przyklad. W Belgii z katedry katolickiej wyrzucono z pomoca policji modlacych sie na Rozancu ludzi, ktorzy nie chcieli by obchodzono tutaj wlasnie REFORMACJE....
Quas Primas likes this.
Tygodnik “Le Réveil du Peuple” opublikował artykuł, w którym sprecyzował, że te „deklaracje” padły na tajnych zebraniach loży masońskiej B’nai B’rith, złożonej z samych Żydów.

Poniżej niektóre tezy tego artykułu z 1936 roku.


„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, …More
Tygodnik “Le Réveil du Peuple” opublikował artykuł, w którym sprecyzował, że te „deklaracje” padły na tajnych zebraniach loży masońskiej B’nai B’rith, złożonej z samych Żydów.

Poniżej niektóre tezy tego artykułu z 1936 roku.


„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść..

Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego głównego przeciwnika – Kościół katolicki. Z tego też powodu zabraliśmy się z całą mocą by skutecznie zaatakować fundamenty Kościoła.

Rozpowszechniliśmy ducha Rewolucji i fałszywy liberalizm wśród wszystkich Narodów goim, by przekonać ich do oddalenia się od od ich wiary, by zaczęli wstydzić się wyznawać i praktykować religię, by przestali być posłusznymi przykazaniom ich Kościoła.

To my doprowadziliśmy wielką ich liczbę do stania się ateistami, jeszcze więcej przekonaliśmy do szczycenia się pochodzeniem od małpy (Darwinizm).

To my wbiliśmy im do głowy nowe teorie, niemożliwe do zrealizowania, jak komunizm, socjalizm, anarchizm. A wszystkie służą naszym celom.

To my postępowaliśmy zgodnie ze wskazówkami naszych przywódców, którzy mówili mądrze:


sprawcie by niektórzy z naszych synów zostali kardynałami i biskupami by zniszczyć Kościół.

To my jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji, także tych, które obracają się przeciwko nam.

To my możemy chwalić się, że jesteśmy twórcami Reformacji.


Kalwin był jednym z naszych synów, z pochodzenia był Żydem, wykształconym przez autorytety żydowskie i wspierany przez przez nasze finanse by odegrać swoją rolę w Reformacji.

Luter był pod wpływem naszych przyjaciół Żydów a jego spisek przeciwko Kościołowi ukoronowany został sukcesem, także dzięki naszym finansom.

Jesteśmy wdzięczni Protestantom za wspaniałomyślne poparcie, które udzielają nam w walce przeciwko potędze cywilizacji chrześcijańskiej i w naszych przygotowaniach do nadejścia naszej supremacji na światem całym i nad królestwami goim.
Udało nam się zniszczyć większość europejskich tronów. Reszta podzieli ich los niebawem.

Rosja już zaakceptowała nasze panowanie. Francja ze swoim masońskim rządem znajduje się w naszej mocy. Anglia, zależna od naszych finansów, znajduje się pod naszymi obcasami.

Naszą nadzieję na zniszczenie Kościoła katolickiego pokładamy w Protestantyzmie. Hiszpania i Meksyk to dwa narzędzia w naszym ręku.

Wiele innych krajów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi już jest podporządkowanych naszym planom.


Większa część światowej prasy jest pod naszą kontrola. Robimy wszystko, by ta podjudzała do nienawiści przeciwko Kościołowi katolickiemu.”

10 stycznia 1937 roku, żydowski dziennik z Nowego Jorku, “Freiheit” pisał :

„Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą Kościoła katolickiego. Judaizm jest w opozycji do Chrześcijaństwa w ogóle a do Kościoła katolickiego w szczególności.”
Ci spośród katolików, którzy wierzą w bajkę o wspólnym pniu chrześcijańskiego drzewa, z którego wyrastają gałęzie kolejnych konfesji – katolickiej, luterańskiej, zwinglańskiej, kalwińskiej, anglikańskiej itd. – zapominają, że różne odłamy protestantyzmu powstały w wyniku rebelii wymierzonej w jedność Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Są to więc gałęzie uschłe...
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Protestantyzacja katolicyzmu ks. prof. Michał Poradowski „Kościół od wewnątrz zagrożony”

„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjątkowo silny, powszechny, pełen energii i inicjatywy, przenika do wewnątrz prawie …
More
Protestantyzacja katolicyzmu ks. prof. Michał Poradowski „Kościół od wewnątrz zagrożony”

„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjątkowo silny, powszechny, pełen energii i inicjatywy, przenika do wewnątrz prawie wszystkich religii.

Ma on też, niestety, wielu zwolenników wewnątrz Kościoła katolickiego.

Pragnie on stopniowo urzeczywistnić swój program, najpierw jednocząc wszystkie wyznania chrześcijańskie,

aby następnie móc to oddogmatyzowane chrześcijaństwo laickie zjednoczyć z innymi monoteistycznymi, po czym, przechodząc do następnego etapu,

doprowadzić do zjednoczenia wszystkich religii, dochodząc w ten sposób do jednej religii uniwersalnej.


Są to plany naiwnych marzycieli, a także i świadomych wrogów chrześcijaństwa. Są to plany szatańskie.
wacula25@wp.pl
A pomimo wielkich różnic jakie istniały w kościele katolickim do dziś nadal są różnice . A Konflikt pomiędzy apostołami bywał już wtedy i trwać będzie aż do końca świata Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Ale nie powinien on nas dziwić, bo taka sytuacja była także za czasów proroków i jest w tym zamysł Boży .Apostołami Piotrem i Pawłem Zachowanie Piotra, prawdziwie zagrażające jednoś…More
A pomimo wielkich różnic jakie istniały w kościele katolickim do dziś nadal są różnice . A Konflikt pomiędzy apostołami bywał już wtedy i trwać będzie aż do końca świata Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Ale nie powinien on nas dziwić, bo taka sytuacja była także za czasów proroków i jest w tym zamysł Boży .Apostołami Piotrem i Pawłem Zachowanie Piotra, prawdziwie zagrażające jedności i wolności Kościoła, wzbudziło żywe reakcje Pawła, który oskarżył go oraz innych o hipokryzję: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?» (Ga 2, 14). I ponowna niezgoda Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się itd itd .A pomimo tych i innych różnic chrześcijan KK nadal trwa ! . Ponieważ to sam BÓG czyta w duszach ludzi ich wiarę a pychę .
Szymon Klucznik
@Ewelina Anna twierdzi, iż kto odchodzi z soborowego kościoła - ten odchodzi z Kościoła katolickiego. Jest to nieprawda. Kościół katolicki można rozpoznać za sprawą czterech znamion, którymi są: jedność, świętość, katolickość i apostolskość – wynika to z symbolu apostolskiego z Soboru Konstantynop. I. (381). Pius IX orzeka (1864, Denz. 1686): „Prawdziwy Jezusa Chrystusa Kościół czworakimi …More
@Ewelina Anna twierdzi, iż kto odchodzi z soborowego kościoła - ten odchodzi z Kościoła katolickiego. Jest to nieprawda. Kościół katolicki można rozpoznać za sprawą czterech znamion, którymi są: jedność, świętość, katolickość i apostolskość – wynika to z symbolu apostolskiego z Soboru Konstantynop. I. (381). Pius IX orzeka (1864, Denz. 1686): „Prawdziwy Jezusa Chrystusa Kościół czworakimi cechami, które z Symbolu, jako przedmiot wiary wyznajemy, powagą bożą jest ustanowiony i poznawalny“.

Świętość.

Soborowy kościół z całą pewnością nie posiada cechy świętości.

Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Krakow 1932:
"Kościół, by się mógł nazywać świętym, winien być takim świętością zasad i świętością członków. Świętość zasad polega na tym, że nauki, które głosi są święte, ma też środki odpowiednie do uświęcenia swych członków. Musi mieć wszystkie zasady święte; nie mógłby się nazywać świętym, gdyby choć jedna jego nauka sprzeciwiała się świętości".

Nauki, oficjalnie głoszone przez soborowy kościół, to nauki potępione wcześniej przez Magisterium.

Jedność.

Jedność Kościoła oznacza m.in. jedność wyznawanej wiary. Pomiędzy nauką papieża, biskupa czy kapłana katolickiego, niezależnie czy nauczają oni w Rzymie, Azji, Australii, Ameryce, czy Europie, nie ma żadnej różnicy. Wierni, czy są murzynami, czy Europejczykami, mają jedne artykuły wiary, jeden katechizm katolicki. Jedne wszędzie sakramenty święte, jedna Msza święta.

W łonie posoborowego kościoła nie istnieje jedność wiary: — wspólnoty Neokatechumenatu wyznają inne prawdy wiary niż grupy tzw. „tradycji katolickiej” a wspólnoty Odnowy w Duchu św. wierzą w co innego niż Bractwo św. Piusa X (które przecież jest częścią posoborowego kościoła).

Ksiądz w polskiej parafii naucza innej wiary niż ksiądz w niemieckiej parafii a ksiądz we francuskiej parafii innej niż ksiądz w amerykańskiej parafii. Episkopat kanady nie uznaje antykoncepcji za grzech. Biskupi posoborowego kościoła nie są zgodni czy sodomia jest grzechem oraz czy można udzielać posoborowych sakramentów jawnym cudzołożnikom. Duszpasterze grup indultowych nie zgadzają się z nauką „papieża Franciszka”. Bractwo św. Piusa X głosi, iż papieżowi należy być nieposłusznym podczas gdy Episkopat polski nakazuje posłuszeństwo papieżowi.

Soborowy kościół nie jest zatem Kościołem katolickim. Jest to sekta, która pod Kościół się podszywa.
Szymon Klucznik
@Ewelina Anna zdaje się nie zna nauki Kościoła, iż jawny heretyk nie jest członkiem Kościoła, dlatego nie pełni w Kościele żadnego urzędu.

Św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30

"Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest chrześcijaninem, nie jest …More
@Ewelina Anna zdaje się nie zna nauki Kościoła, iż jawny heretyk nie jest członkiem Kościoła, dlatego nie pełni w Kościele żadnego urzędu.

Św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30

"Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest chrześcijaninem, nie jest członkiem Kościoła, a jawny heretyk nie jest chrześcijaninem, jak jasno naucza św. Cyprian (por. lib 4, epist. 2), św. Atanazjusz (Scr. 2 cont. Arian.), św. Augustyn (lib. de great. Christ. cap. 20), św. Jerzy (przeciw Luciferowi) i inni, dlatego jawny heretyk nie może być papieżem”.

"Papież, będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może być on sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców [Kościoła], którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję”.

Hierarchia sekty novus ordo, która wyznaje i głosi heretyckie nauki potępione wcześniej przez Kościół katolicki, jest w takim samym stopniu hierarchią Kościoła, jak hierarchia, która przystała do herezji Ariusza.
O kwestiach subtelnych

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).

Żyjemy po to, abyśmy osiągnęli życie wieczne w niebie i do tego dopomagali naszym bliźnim. Troska o bliźnich wymaga niejednokrotnie twardego słowa Prawdy – wypowiadanego z miłości i dla ich dobra.

Jest taki postulat: nie mówmy o negatywnych sprawach, mówmy pozytywnie!

A przecież Prawda posiada aspekty pocieszające …
More
O kwestiach subtelnych

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).

Żyjemy po to, abyśmy osiągnęli życie wieczne w niebie i do tego dopomagali naszym bliźnim. Troska o bliźnich wymaga niejednokrotnie twardego słowa Prawdy – wypowiadanego z miłości i dla ich dobra.

Jest taki postulat: nie mówmy o negatywnych sprawach, mówmy pozytywnie!

A przecież Prawda posiada aspekty pocieszające oraz aspekty wymagające. Wydaje się, że współcześnie mamy do czynienia z subtelnym procesem:


przemyślnie niszczy się Ewangelię słowami samej Ewangelii.

Traci na tym człowiek w odniesieniu do swoich wiecznych przeznaczeń.
Mówi się o miłości, rozumiejąc przez nią potulność powszechną i – co gorsze! – akceptację wszystkiego i wszystkich.
Katolicki opór

Katolicki opór

Wbrew bałamucącym opiniom jakoby w Kościele, bez względu na okoliczności, należało być posłusznym wszystkim, zawsze i wszędzie, obrona priorytetu Pana Boga w Trójcy Jedynego, obrona Kościoła, obrona Tradycji, obrona nienaruszalnego depozytu wiary – depositum fidei, obrona najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta Trydencka, w pewnych sytuacjach domagają…More
Katolicki opór

Katolicki opór

Wbrew bałamucącym opiniom jakoby w Kościele, bez względu na okoliczności, należało być posłusznym wszystkim, zawsze i wszędzie, obrona priorytetu Pana Boga w Trójcy Jedynego, obrona Kościoła, obrona Tradycji, obrona nienaruszalnego depozytu wiary – depositum fidei, obrona najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta Trydencka, w pewnych sytuacjach domagają się determinacji i działań idących pod prąd dominującym opiniom i dominującej praktyce. Powszechność opinii i praktyki nie jest kryterium Prawdy.

Nasz Papież Benedykt XVI w Liście do biskupów z okazji publikacji motu proprio „Summorum Pontificum” napisał:

„To, co przez poprzednie pokolenia było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie, i nie może być nagle całkowicie zabronione albo potraktowane jako szkodliwe”.
Tymoteusz likes this.
Piotr2000
w podobnym stylu kilka tygodni temu slyszelismy z Watykanu,
z ust papieza Franciszka:
"Jezus Chrystus stal sie wezem, stal sie szatanem.."
Tymoteusz likes this.
Piotr2000
W kontekscie powyzszych wnioskow...
Ks. Guz gdzies przytoczyl Lutra definicje Boga:
"Bog, zanim stal sie Bogiem - najpierw stal sie szatanem".
Tymoteusz likes this.
KTOZ JAK BOG
Bardzo dobrze, bo prosto i klarownie
oddana sytuacja Kosciola swietego dzis.
Sobór Florencki, Dekret dla Jakobitów, 4. II 1441

Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że nikt, kto nie jest w Kościele katolickim, nie tylko poganie, ale i żydzi, albo heretycy i schizmatycy, nie mogą dostąpić żywota wiecznego; lecz pójdą w ogień wieczny ‘który zgotowany jest diabłu i aniołom jego’ (Mt 25:41), jeżeli przed końcem życia nie będą przyłączeni do niego (Kościoła).…
More
Sobór Florencki, Dekret dla Jakobitów, 4. II 1441

Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że nikt, kto nie jest w Kościele katolickim, nie tylko poganie, ale i żydzi, albo heretycy i schizmatycy, nie mogą dostąpić żywota wiecznego; lecz pójdą w ogień wieczny ‘który zgotowany jest diabłu i aniołom jego’ (Mt 25:41), jeżeli przed końcem życia nie będą przyłączeni do niego (Kościoła)... Nikt też, choćby nie wiedzieć jakie dawał jałmużny, a nawet przelał krew dla Imienia Chrystusowego, nie może być zbawiony, jeżeli nie wytrwa w łonie i jedności Kościoła katolickiego.
Quas Primas likes this.
Ewelina Anna
@Quas Primas Jeśli ten papieżo pobodny zamieni mszę na heretyckie zbiegowisko wtery Kościół wyjdzie z tych struktur. Ale póki tak nie jest, póki nikt nie żąda zaprzeczenia własnej wierze można zadbać tu o to i walczyć tu o to, by zachować i utrwalać w innych prawdziwą wiarę i prawdzwą cześć dla Pana Jezusa. Bardzo także od świeckich, chyba najbardziej teraz od świeckich zależy, ile będzie …More
@Quas Primas Jeśli ten papieżo pobodny zamieni mszę na heretyckie zbiegowisko wtery Kościół wyjdzie z tych struktur. Ale póki tak nie jest, póki nikt nie żąda zaprzeczenia własnej wierze można zadbać tu o to i walczyć tu o to, by zachować i utrwalać w innych prawdziwą wiarę i prawdzwą cześć dla Pana Jezusa. Bardzo także od świeckich, chyba najbardziej teraz od świeckich zależy, ile będzie miejsc, w których ta prawdziwa wiara będzie się odradzać. A najłatwiej dać nogę i zrobic kolejny prywatny luterański osobisty przewrót.
Ewelina Anna
@Quas Primas No przecież Msza Wszechczasów jest w tym Kościele. Jeśli mi ktoś zaczyna wymieniać od Adama i Ewy, że hierarchia jest nieważna, to mnie śmiech ogarnia. Wyciągaja ludzi z Kościoła, żeby sobie pozakładali własne sekty a potem co?
Quas Primas
Ten Kościół, ale rozumiem, że z Mszą Wszechczasów i prawdziwą, a nie zmienioną ewangelią i doktryną katolicką.
---------------------------------------------

Ewelina Anna 10 godziny temu

@molot TEN Kościół przetrwał 2 tys lat i w Nim przetrwa prawdziwia wiara w Chrystusa. Pomimo infiltracji. Walka trwa w TYM Kościele, a kto z niego wychodzi odchodzi z pola walki. Nie mów bzdur bo to ten …More
Ten Kościół, ale rozumiem, że z Mszą Wszechczasów i prawdziwą, a nie zmienioną ewangelią i doktryną katolicką.
---------------------------------------------

Ewelina Anna 10 godziny temu

@molot TEN Kościół przetrwał 2 tys lat i w Nim przetrwa prawdziwia wiara w Chrystusa. Pomimo infiltracji. Walka trwa w TYM Kościele, a kto z niego wychodzi odchodzi z pola walki. Nie mów bzdur bo to ten Kościół walczy w sobie samym z tym, co go usiłuje rozerwać od środka. Tchórze uciekają z tonącego okrętu, dzieci Kościoła trwają przy Chrystusie Eucharystycznym.

Lubię to
Więcej

turysta569 lubi to. 9 godziny temu

W obronie Tradycji Kościoła lubi to.
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.

Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom …
More
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.

Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom oraz ich ministrom, toleruje się i uprzywilejowuje nie tylko ich osoby, ale jednocześnie ich błędy.

Jest tu ukryta, wiodąca do klęski i zawsze pożałowania godna herezja,
ta, którą święty Augustyn określa w tych słowach: „Twierdzi ona, że wszyscy heretycy są na dobrej drodze i mówią prawdę. Niedorzeczność tak potworna, że nie wiem, czy jakakolwiek sekta ją w istocie wyznaje”.
KTOZ JAK BOG likes this.
Leon XIII. Encyklika Libertas.

Dlatego społeczeństwo świeckie, jako takie, musi koniecznie uznawać Boga jako swój początek i swojego twórcę, a w następstwie Jego potędze i władzy musi oddawać hołd religijny.

Ani ze względów sprawiedliwości, ani ze względów rozumu państwo ateistycznym być nie może.
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Benedykt XV. Encyklika Ab beatissimi.

Wiara katolicka ma to do siebie, że nie można do niej ani niczego dodać, ani niczego od niej odjąć: albo się ją zachowuje całą, albo całą odrzuca.

To jest wiara katolicka; jeżeli jej kto nie zachowa wiernie i mocno, nie będzie mógł być zbawiony (Wyznanie wiary św. Atanazego).

Żeby więc zaznaczyć wyznanie katolickie, nie potrzeba żadnych dodatków, niechaj …
More
Benedykt XV. Encyklika Ab beatissimi.

Wiara katolicka ma to do siebie, że nie można do niej ani niczego dodać, ani niczego od niej odjąć: albo się ją zachowuje całą, albo całą odrzuca.

To jest wiara katolicka; jeżeli jej kto nie zachowa wiernie i mocno, nie będzie mógł być zbawiony (Wyznanie wiary św. Atanazego).

Żeby więc zaznaczyć wyznanie katolickie, nie potrzeba żadnych dodatków, niechaj każdy poprzestaje na tym, że wyzna tę wiarę tak: „Imię moje jest chrześcijanin, a nazwisko katolik" (św. Pacjan, List pierwszy; P. L. 13,1055); niechaj jednak stara się być tym, jakim się nazywa.
Leon XIII. Encyklika Sapientiae christianae.

Jeżeli zawsze zadaniem Kościoła było szukać chwały Bożej i starać się o zbawienie ludzi, a tym samym głosić prawdę i usuwać wszelkie błędy z serc, to tym więcej jest to zadaniem jego w naszych czasach, kiedy fałszywe i błędne zdania wszelkiego rodzaju tak szerokie znalazły rozprzestrzenienie.

Obrona wiary jest bez wątpienia w pierwszym rzędzie sprawą…
More
Leon XIII. Encyklika Sapientiae christianae.

Jeżeli zawsze zadaniem Kościoła było szukać chwały Bożej i starać się o zbawienie ludzi, a tym samym głosić prawdę i usuwać wszelkie błędy z serc, to tym więcej jest to zadaniem jego w naszych czasach, kiedy fałszywe i błędne zdania wszelkiego rodzaju tak szerokie znalazły rozprzestrzenienie.

Obrona wiary jest bez wątpienia w pierwszym rzędzie sprawą tych, których Bóg uczynił zwierzchnikami swego Kościoła, atoli każdy chrześcijanin jest zobowiązany wyznawać wiarę, innych w niej pouczać lub wzmacniać i odpierać napaści niewiernych. (św. Tomasz, II-II, qu. III, art.2 ad 2).

Przed nieprzyjacielem ustępować albo zamilknąć, kiedy przeciwko prawdzie na ogół powstaje krzyk tak głośny, jest tchórzostwem albo sprawą tych, którzy o prawdzie wątpią. Ale cokolwiek stać się może, jest to zniewagą i obrazą Boga, zgubnym dla zbawienia duszy jednostek i ogółu, przynoszącym jedynie korzyść nieprzyjaciołom wiary, których odwagę i zuchwałość przez takie zachowanie się umacnia i pomnaża.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
tekla likes this.
turysta569
PAPCIO FRANCESKO I JEMU PODOBNI TO POTRAFIA SPIERNICZYC WSZYSTKO TAK ZE BY ZWYKLY KATOLIK SIE NIE ZORIETOWAL KIEDY KOSCIOL ZOSTANIE WYWALONY DO GORY NOGAMI A WTEDY JAK SIE GAPNIE TEN ZWYKLY KATOLIK TO BEDZIE JUZ ZA POZNO //A LUCYFER STOI NAD TAKIMI HIERARHAMI I SIE SMIEJE A LAPKI ZACIERA ACH FAJNIE ZOBICIE MOJE PRZYSZLE DUSZYCZKI
Tymoteusz and 2 more users like this.
Tymoteusz likes this.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
aLbert_mrw likes this.
Warto przypomnieć, że Pan Jezus rozsyłając apostołów, wcale nie sugerował im wdawania się w jakieś „dialogi”, tylko nakazywał nauczać wszystkie narody przypominając, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”.

Ani nikt – ani inaczej.

Tymczasem na skutek zdeprawowania poprzez „
dialog” pojawiły się poprawione interpretacje ewangelicznych zaleceń, jakoby niektóre narody …More
Warto przypomnieć, że Pan Jezus rozsyłając apostołów, wcale nie sugerował im wdawania się w jakieś „dialogi”, tylko nakazywał nauczać wszystkie narody przypominając, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”.

Ani nikt – ani inaczej.

Tymczasem na skutek zdeprawowania poprzez „
dialog” pojawiły się poprawione interpretacje ewangelicznych zaleceń, jakoby niektóre narody miały „własną ścieżkę zbawienia”, wobec czego nie może być mowy o ich „nauczaniu”.

W ten sposób postępowa teologia zakwestionowała słowa samego Jezusa Chrystusa.

Czegóż innego mogliby oczekiwać odwieczni wrogowie Kościoła i chrześcijaństwa?

Wrogowie byli zawsze, ale dopóki, korzystając z oszołomienia pasterzy różnymi odurzającymi dekoktami, nie poprzebierali się w owcze skóry i nie przeniknęli do decyzyjnych gremiów, dopóki za pośrednictwem poddawanych swojej kontroli instytucji nie narzucali heretyckich interpretacji, Kościół się ich nie obawiał i znajdował odpowiednie remedia.

Tymczasem
współczesny kryzys jest przede wszystkim kryzysem przywództwa. Skoro większe nadzieje wiąże się z socjotechniką, niż z wiernością i osobistym świadectwem, to trudno wymagać od ludzi, by uprawiali kult socjotechniki, a zwłaszcza – by się dla niej poświęcali.
"Jesteśmy w trakcie pełnego kryzysu wiary!"- o obecnej anarchii i apostazji w Kościele mówi ks. Bux

Utrzymywać że wszystkie religie są głosem prawdy, jest największą niedorzecznością.

Nie dosyć na tym, wszystkie religie chcą pochodzić z nieba, i w samej istocie ta z nich będzie prawdziwą, która tego dowieść potrafi; inne zaś pozostaną urojeniem lub kłamstwem...

Jestże rzeczą podobną do prawdy,…
More
"Jesteśmy w trakcie pełnego kryzysu wiary!"- o obecnej anarchii i apostazji w Kościele mówi ks. Bux

Utrzymywać że wszystkie religie są głosem prawdy, jest największą niedorzecznością.

Nie dosyć na tym, wszystkie religie chcą pochodzić z nieba, i w samej istocie ta z nich będzie prawdziwą, która tego dowieść potrafi; inne zaś pozostaną urojeniem lub kłamstwem...

Jestże rzeczą podobną do prawdy, aby wszystkie religie, wszystkie wyznania, zarówno były miłymi Bogu?

Wszakże nieskończona prawda nie może kochać błędu, a to co jest złem nie może się podobać dobroci bez granic!

Ten zatem co twierdzi, że wszystkie religie zarówno są dobre, że za pomocą jakiegokolwiek wyznania człowiek dopełnia obowiązków swoich względem Boga, bluźni przeciwko prawdzie, urąga dobroci Stworzyciela.


(Ks. Jakub Balmes, O sposobie osiągnienia prawdy. Filozofia praktyczna. Tłumaczenie z hiszpańskiego. Poznań 1853, ss. 132-133).
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.
Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom …More
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.
Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom oraz ich ministrom, toleruje się i uprzywilejowuje nie tylko ich osoby, ale jednocześnie ich błędy.

Jest tu ukryta, wiodąca do klęski i zawsze pożałowania godna herezja, ta, którą święty Augustyn określa w tych słowach: „Twierdzi ona, że wszyscy heretycy są na dobrej drodze i mówią prawdę. Niedorzeczność tak potworna, że nie wiem, czy jakakolwiek sekta ją w istocie wyznaje”.
Pius XI. Encyklika Mortalium Animos.

...ani Stolica Apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach(EKUMENICZNYCH), ani też wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania.

Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusa.

Czyż możemy pozwolić na to - a byłoby to, rzeczą niesłuszną i niespraw…More
Pius XI. Encyklika Mortalium Animos.

...ani Stolica Apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach(EKUMENICZNYCH), ani też wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania.

Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusa.

Czyż możemy pozwolić na to - a byłoby to, rzeczą niesłuszną i niesprawiedliwą, by prawda, a mianowicie prawda przez Boga objawiona, stała się przedmiotem układów ?
Ewelina Anna
@molot TEN Kościół przetrwał 2 tys lat i w Nim przetrwa prawdziwia wiara w Chrystusa. Pomimo infiltracji. Walka trwa w TYM Kościele, a kto z niego wychodzi odchodzi z pola walki. Nie mów bzdur bo to ten Kościół walczy w sobie samym z tym, co go usiłuje rozerwać od środka. Tchórze uciekają z tonącego okrętu, dzieci Kościoła trwają przy Chrystusie Eucharystycznym.
turysta569 and one more user like this.
turysta569 likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
molot
@Nemo potest duobus dominis servire !
Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.
--
Właśnie o tym ciągle piszę. To jest antykościół pod sztandarem Kościoła Katolickiego. To właśnie wy potwierdzacie, że to jest Kościół Katolicki,…More
@Nemo potest duobus dominis servire !
Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.
--
Właśnie o tym ciągle piszę. To jest antykościół pod sztandarem Kościoła Katolickiego. To właśnie wy potwierdzacie, że to jest Kościół Katolicki, to wy autoryzujecie ich, to wy mówicie, że pod tym sztandarem idą katolicy.
Kościół nie ma nic wspólnego z herezją i nie ma w Kościele żadnego heretyka, schizmatyka, apostaty, islamisty, żyda, poganina. Natomiast w tym kościele soborowym oni wszyscy są, z nimi wszystkimi ma jedność (cokolwiek to teraz dla nich znaczy), ale nie ma jedności z tymi, którzy nie chcą odrzucić depozytu Kościoła.
Szymon Klucznik likes this.
O wierności Prawdzie punktów dziewięć i o innych ziarnach słów kilka

W ostatnich kilkudziesięciu latach niejeden katolik czuje się zagubiony w wielu istotnych kwestiach dotyczących wiary, Kościoła, liturgii, moralności, odniesienia do świata, do innych religii, do kwestii życia publicznego i do pewnych nowych zjawisk i nowych zachowań ludzi Kościoła.

Zdaje się, że na niwie Kościoła ktoś posiał …More
O wierności Prawdzie punktów dziewięć i o innych ziarnach słów kilka

W ostatnich kilkudziesięciu latach niejeden katolik czuje się zagubiony w wielu istotnych kwestiach dotyczących wiary, Kościoła, liturgii, moralności, odniesienia do świata, do innych religii, do kwestii życia publicznego i do pewnych nowych zjawisk i nowych zachowań ludzi Kościoła.

Zdaje się, że na niwie Kościoła ktoś posiał jakieś inne ziarna. Zmutowane. Kto? W jakim celu?

Prawda z trudem toruje sobie drogę do umysłów i serc ludzkich. Od początku Kościoła był problem wierności Prawdzie. Wystarczy przeczytać pod tym kątem listy św. Pawła i pisma św. Jana! Czytając je, mamy dostęp do szerokiego spectrum tematów i problemów, które trapiły pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Już wtedy byli siewcy jakiegoś innego ziarna wprowadzający zamieszanie.

Czy jest to dziwne, że i dzisiaj Prawda z trudem toruje sobie drogę do umysłów i serc ludzkich? Czy jest to dziwne, że i dzisiaj ktoś sieje wewnątrz Kościoła jakieśinne ziarnawprowadzając zamieszanie?

Wobec pewnych nowości niejeden katolik zdaje się pozostawiony sam sobie i w niejednej kwestii nie znajduje autorytatywnej i jednoznacznej odpowiedzi. Jak owce bez pasterza. Brak integralnej spójnej wizji wiary, wizji, która harmonijnie obejmowałaby wszystkie dziedziny ludzkiego życia, staje się problemem wielu.
Słowo Boże i Tradycja dają autorytatywne i pewne odpowiedzi. Bezpieczne. Prawdziwe.

W tej sytuacji – i zawsze, i wszędzie – światła orientujące, bezpieczne, pewne i prawdziwe to przede wszystkim:

1. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który po Soborze Watykańskim II nie zmienił poglądów,

2. Jezus Chrystus, który po Soborze Watykańskim II pozostaje „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr13, 8),

3. Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, pełne łaski (Łk 1, 28), rozważające tajniki Bożej Prawdy (Łk 2, 19),

4. Słowo Boże, w którym po Soborze Watykańskim II nie zmieniła się „ani jedna jota, ani jedna kreska” (Mt 5, 18),

5. Ewangelia, której po Soborze Watykańskim II nie zmienił żaden „anioł z nieba” (Ga 1, 8),

6. Tradycja, która pozostaje krystalicznym źródłem Bożego Objawienia,

7. Nieomylne Magisterium Kościoła, zawarte nade wszystko w sformułowaniach dogmatycznych,

8. Życiorysy wielkich Świętych, które pozostają bezpiecznym świadectwem Prawdy zrealizowanej w historii,

9. Pisma wielkich Świętych, w których Prawda Bożego Objawienia mieni się wieloma szlachetnymi barwami.

(Precyzuję: przez wielkich Świętych rozumiem wielkich Pasterzy, Doktorów Kościoła, Apologetów, tych którzy zasłużyli na zaszczytne miano defensor fidei; np. św. Atanazy).


Dziewięć punktów. Przynajmniej dziewięć punktów, na których można bezpiecznie oprzeć swoje dążenie do Prawdy, dawanie świadectwa Prawdzie, wierność Prawdzie.

Jest taki tekst w Liście do Tesaloniczan, pisany z troską – wobec zakusów ludzi różnych siejących inne ziarno:„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes2, 15).

W poważnym dyskursie nie wypada powoływać się na personalne predylekcje. A jednak to napiszę: bardzo podoba mi się to słowo: „niewzruszenie”. Mniej personalnie: warto zauważyć, że w tym tekście słowo „niewzruszenie” jest!

Jeżeli ktoś ogłasza tydzień modlitw o nawrócenie żydów, to taka inicjatywa mieści się w szlachetnej katolickiej perspektywie dziewięciu wyżej wzmiankowanych punktów. Inicjatywa bezpieczna. Podejmowana z troską i w Prawdzie.

Choćby nam przyszło siać pośród wielu przeciwności i jawnego czy zakamuflowanego ostracyzmu ze strony tych czy innych czynników, hojnie siejmy zdrowe ziarno Prawdy czerpane odważną ręką z niewyczerpanego skarbca Tradycji.

Niechże nas dobroczynnie rozświetli i umocni Słowo Boże, abyśmy zachowali wierność Prawdzie i abyśmy z odwagą i rozwagą podejmowali inicjatywy mające na celu zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom krystalicznego skarbu Prawdy – depositum fidei:

„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!” (2 Tes 2, 15-17).

Amen!

źródło: novushiacynthus.blogspot.ro/…/o-wiernosci-pra…
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Matka Boża w Quito:

„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych …
More
Matka Boża w Quito:

„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła.

Duch chrześcijański szybko upadnie, drogocenne światło Wiary zgaszone będzie do tego stopnia, że nastąpi prawie całkowite zepsucie obyczajów.

Skutki zeświecczonego wychowania będą się nawarstwiać, powodując m. in. niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych.

Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie.

Nie będzie można znaleźć niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!”.

"Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła."
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Prawda na tym pseudo portalu katolickim bardzo uwiera. Jawnie sieje propagandę pro liberalną. karinka nie dość, że mnie zablokowała, to jeszcze usunęła wpis z pod SZOKUJĄCE: Aborcja w terminie porodu? Za dobrą cenę – oczywiście! A CO NAPISAŁEM? Artykuł o aborcji jest dowodem, że trzeba zakazać całkowicie aborcji. Zgoda naszych biskupów i PiS na " częściową aborcję", otwiera furtkę i z czasem …More
Prawda na tym pseudo portalu katolickim bardzo uwiera. Jawnie sieje propagandę pro liberalną. karinka nie dość, że mnie zablokowała, to jeszcze usunęła wpis z pod SZOKUJĄCE: Aborcja w terminie porodu? Za dobrą cenę – oczywiście! A CO NAPISAŁEM? Artykuł o aborcji jest dowodem, że trzeba zakazać całkowicie aborcji. Zgoda naszych biskupów i PiS na " częściową aborcję", otwiera furtkę i z czasem doprowadza " zabójczej degrangolady", gdzie można zabić dziecko w pełni rozwinięte pod sercem matki na krótko przed porodem jak i również zaraz po porodzie, jak to miało miejsce w KANADZIE - rzekomo katolickiej
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?


NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci jak Szymon Bar-Jona. Zarzućcie je raczej w głębie zakrys…More
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?


NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci jak Szymon Bar-Jona. Zarzućcie je raczej w głębie zakrystii, seminariów, zakonów niż mórz, a jeśli nie będziecie przynaglać wydarzeń, to obiecujemy, że sami zbierzecie jeszcze cudowniejszy połów od niego... Poławiacz ryb stał się rybakiem ludzi; wy będziecie łowić przyjaciół u samych stopni Tronu św. Piotra.

PLONEM WASZEGO POŁOWU BĘDZIE REWOLUCJA W KAPIE I TIARZE, MASZERUJĄCA POD KRZYŻEM I PAPIESKIM SZTANDAREM; REWOLUCJA POTRZEBUJĄCA TYLKO ISKRY, BY CZTERY STRONY ŚWIATA STANĘŁY W OGNIU.

W PRZECIĄGU STU LAT... BISKUPI I KSIĘŻA BĘDĄ UWAŻAĆ, ŻE MASZERUJĄ ZA EMBLEMATEM KLUCZY ŚW. PIOTRA, A W RZECZYWISTOŚCI BĘDĄ PODĄŻAĆ ZA NASZĄ CHORĄGWIĄ... REFORMY ZOSTANĄ WPROWADZONE W IMIĘ POSŁUSZEŃSTWA" (8).
Młot na posoborowe aberracje likes this.
"Kościół sam się wyniszcza drogą posłuszeństwa... Mistrzowskie posunięcie szatana polega więc na tym, aby rozprzestrzeniać zasady rewolucji wewnątrz Kościoła i to pod szyldem autorytetu samego Kościoła... udało mu się nakłonić tych, których obowiązkiem jest bronić i rozszerzać Kościół by potępili tych, którzy bronią katolickiej Wiary"...

Arcybiskup Lefebvre
Młot na posoborowe aberracje likes this.
molot
Jeśli ktoś uważa, że 'banda wilków', wrodzy Kościoła, to katolicy i są w Kościele, a nie poza nim, oraz że Kościół może się popsuć, może być zniszczony, to niestety, ale nie da się wytłumaczyć tej sytuacji. Jeśli błąd popełnia się w założeniach, to dedukcja będzie równie błędna.
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

"Kiedy mam widzenie Kościoła jako całości, zawsze widzę od północno-zachodniej strony głęboką, czarną otchłań, do której nie dociera żaden promień światła i czuję, że jest to piekło.

(...) Oni nie są w prawowicie założonym, żywym Kościele, stanowiącym jedność z Kościołem Walczącym, Cierpiącym i Triumfującym, ani też nie przyjmują Ciała Pana Boga …More
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

"Kiedy mam widzenie Kościoła jako całości, zawsze widzę od północno-zachodniej strony głęboką, czarną otchłań, do której nie dociera żaden promień światła i czuję, że jest to piekło.

(...) Oni nie są w prawowicie założonym, żywym Kościele, stanowiącym jedność z Kościołem Walczącym, Cierpiącym i Triumfującym, ani też nie przyjmują Ciała Pana Boga naszego, lecz tylko chleb.

Ci, którzy pozostają w błędzie przez nich niezawinionym i którzy pobożnie i gorąco pragną Ciała Jezusa Chrystusa, otrzymują duchową pociechę, jednakże nie przez komunię świętą.

Ci którzy z przyzwyczajenia przyjmują komunię świętą, bez tej płomiennej miłości nic nie zyskują; tylko dziecko Kościoła otrzymuje ogromny wzrost siły" (s. 85).

"Zobaczyłam niesłychane obrzydliwości rozprzestrzeniające się po całej ziemi, a mój przewodnik rzekł do mnie: «To jest Babel!» – ujrzałam cały kraj w okowach tajnych, wpływowych stowarzyszeń, zaangażowanych w dzieło podobne do budowy wieży Babel. (...)

Widziałam jak wszystko obraca się w ruinę, zniszczenie sakralnych przedmiotów, bezbożność i herezję wdzierające się do wnętrza" (s. 132).(2)
Znamienną cechą różowego chrześcijaństwa jest głęboko zakorzeniona niechęć wobec Tradycji katolickiej.

Przejawia się ona w upartym w skupianiu się na jej realnych lub domniemanych negatywnych aspektach z pominięciem tego, co stanowi jej niekwestionowany pozytywny, kulturotwórczy dorobek.

Innym wyrazem tej niechęci do Tradycji jest jej całkowite pomijanie
(tak jakby w ogóle nie istniała lub …More
Znamienną cechą różowego chrześcijaństwa jest głęboko zakorzeniona niechęć wobec Tradycji katolickiej.

Przejawia się ona w upartym w skupianiu się na jej realnych lub domniemanych negatywnych aspektach z pominięciem tego, co stanowi jej niekwestionowany pozytywny, kulturotwórczy dorobek.

Innym wyrazem tej niechęci do Tradycji jest jej całkowite pomijanie
(tak jakby w ogóle nie istniała lub zupełnie utraciła swą aktualność i uległa swoistemu przedawnieniu).

Przedstawiciele
różowego chrześcijaństwa postrzegają tradycyjne chrześcijaństwo jako nieinteresujące, pozbawione życia i pełne niezrozumiałych obrzędów.
Ewelina Anna Świetny artykuł i porównanie. Dogmatów NIE RUSZAMY, ALE pastoralne je zmieniamy. To dopiero diabelski trick. Zewnętrznie nie zmieniają nauczania, ale stopniowo krok po kroku dla rozmydlenia wiary katolickiej zmieniając jego nauczanie
Tymoteusz and 4 more users like this.
Tymoteusz likes this.
turysta569 likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
22Cecylia likes this.
Ewelina Anna likes this.
Młot na posoborowe aberracje and one more user like this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
mistrzo likes this.