Dubia Kardinalleri: "Eşcinsel Gündem", Kilise İçindeki "Karmaşıklık İklimi" İle Korunuyor

Piskoposlar Konferansları'nın başkanlarına ithaf edilerek yazılan açık mektup, hayatta kalan iki Dubia Kardinali olan Burke ve Brandmüller tarafından yayınlandı. İthafta bulunulan başkanlar şu anda…