Language
2 94
Stylita

Boží slovo na den 10.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do …
henta
A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/10-ledna

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: "Miluji Boha", ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého … More