Language
61
nl.news

Bisschop beval tot het weggooien van mogelijk eucharistisch mirakel zonder onderzoek

Toen een gewijde hostie op de grond viel in St. Vincent de Paul, Buffalo, USA, legde een diaken deze in een wasbeker in het tabernakel. Op 30 november werd in de wasbeker een rode substantie ontdekt…