Alžírski mučeníci: „Nikto nám nemôže vziať život, my sme ho už darovali“

Veža chrámu Nostra Signora di Santa Cruz v Alžírskom Orane a portréty 19 mučeníkov Už túto sobotu 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa v alžírskom meste Oran uskutoční …
dáždik and one more user like this.
dáždik likes this.
miňocraft likes this.
pokorny
Mons. Claverie, ktorý veriacich povzbudzoval k pokojnému spolunažívaniu a k úcte voči druhým, hovorieval: „Mučeníctvo je to najväčšie svedectvo lásky. Nejde o to, aby sme utekali smerom k smrti, ani aby sme vyhľadávali utrpenie pre utrpenie..., ale práve vylievaním vlastnej krvi sa približujeme k Bohu.“

Alžírski mučeníci: „Nikto nám nemôže vziať život, my sme ho už darovali“
pokorny
Mons. Pierre Claverie, biskup diecézy Oran

Ako posledný z 19 mučeníkov bol zavraždený biskup diecézy Oran Mons. Pierre Claverie z rehole dominikánov...
pokorny
Príbeh siedmich trapistov z Tibhirine pozná svet aj z filmového plátna

Dobre známou skupinou mučeníkov je sedem trapistických mníchov z Tibhirine, členov Rádu cisterciánov prísnej observancie. ...
Ich príbeh je verejnosti známy aj vďaka francúzskemu historickému filmu „O bohoch a ľuďoch“ z roku 2010.
7 more comments from pokorny
pokorny
Sestra Odette sa zapájala medzi kresťanov aj moslimov

V novembri 1995 bola v Alžíri teroristom zastrelená sestra Odette Prévost z Francúzska z rehole Malých sestier Božského Srdca.
pokorny
Misionárky Notre-Dame pomáhali sirotám a učili krajčírstvu

Sestra Bibiane Leclerq z Francúzska a sestra Angèle-Marie Littlejohn z Tuniska, misionárky z rehole sestier Notre-Dame des Apôtres (Našej Panej apoštolov),
pokorny
Štyrom bielym otcom prišli moslimovia aj na pohreb

V decembri toho istého roku (1994) boli vo svojej komunite v Tizi Ouzou zavraždení štyria rehoľníci z kongregácie Misionárov Afriky, ľudovo nazývanej „bieli otcovia“. Traja z nich boli pôvodom z Francúzska – P. Jean Chevillard, P. Alain Dieulangard, P. Christian Chessel a jeden z Belgicka – P. Charles Deckers.
pokorny
Španielske augustiniánky opatrovali odkázaných na pomoc

Misionárske augustiniánky zo Španielska, sestry Caridad Álvarez Martín a Ester Paniagua ...
pokorny
Brat Henri a sestra Paul-Hélène viedli knižnicu

Brat Henri Vergès z kongregácie maristov a rehoľná sestra Paul-Hélène Saint-Raymond z Kongregácie malých sestier Nanebovzatej, obaja pôvodom z Francúzska...
pokorny
Budúci blahoslavení sú rehoľníkmi a rehoľníčkami z ôsmich rozličných kongregácií, ktorí sa v ťažkých časoch terorizmu rozhodli zotrvať v Alžírsku po boku ľudí, ktorým slúžili, aj napriek občianskej vojne. Integrovaní medzi moslimami vydávali svedectvo o Kristovej láske ku všetkým.

Alžírski mučeníci: „Nikto nám nemôže vziať život, my sme ho už darovali“
pokorny likes this.