Language
29:07
1 269
Defensor Mariae

Dwa łyki metafizyki

Jaka jest metafizyczna struktura człowieka? Dlaczego metafizycznym błędem są twierdzenia aborcjonistów? Co będziemy „robić“ w niebie? delurski.pl More