vi.news
26

Benedict XVI dường như từ chối việc đồng tác giả cuốn sách về đời sống độc thân

Một số người theo chủ nghĩa tự do ở Vatican cho rằng Benedict XVI "không phải" đồng tác giả cho cuốn sách về đời sống độc thân với Hồng Y Robert Sarah. Trong số các nhà báo có Elisabetta Piqué (La …