vi.news
34

Giáo hoàng dị giáo: Giám mục Schneider và Hồng y Burke mâu thuẫn với nhau

Giám mục Athanasius Schneider nhấn mạnh trong một bài luận ngày 20 tháng 3 rằng không thể hạ bệ giáo hoàng dị giáo và một giáo hoàng như vậy không tự động mất chức . Ý kiến này mâu thuẫn với Hồng…