Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
08:11
m.rekinek
742K

Fałszywa formuła modlitwy na Mszy Św. ?!

o. dr hab. Benedykt Huculak OFM www.youtube.com/watch ,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak …More
o. dr hab. Benedykt Huculak OFM
www.youtube.com/watch
,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z "umacniaj Go w jedności" na "doprowadź Go do pełnej jedności " sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia wiary w to, że prawdziwym Kościołem Chrystusowym jest tylko i wyłącznie Kościół Katolicki, i dlatego jest On dla zbawienia konieczny.
Słabnie zatem, wskutek powtarzania owej nieszczęsnej formuły wiara w to, iż jedność stanowi - od narodzin Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy po kres dziejów - jego cechę NIEUTRACALNĄ !
Oto skutek sentymentalnego mylenia jedności Kościoła z jednością chrześcijan, która oczywiście faktem nie jest, a więc można i trzeba do niej dążyć, nie inaczej jednak, aby tych, którzy jedynie w jakiś sposób (aliquo modo) …
More
mistrzo likes this.
yuitrel
Przy okazji "doprowadź Go do jedności" wypadało by zacytować Jana Pawła II z encykliki "Ut unum sint" 1995
"Prawie wszyscy jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata"
molot likes this.
molot
"Kościół z rozporządzenia Boskiego jest jeden nie tylko co do liczby, ale także co do natury czyli istoty swojej; jedność Kościoła co do istoty jest dwojaka: jedność wiary i jedność głowy.

Jedność wiary polega na tym, że wszyscy wierni jedne i te same artykuły wiary, które Kościół do wierzenia podaje, przyjmują i wyznają, stosownie do słów św. Pawła do Koryntian: "ut id ipsum dicatis omnes.…More
"Kościół z rozporządzenia Boskiego jest jeden nie tylko co do liczby, ale także co do natury czyli istoty swojej; jedność Kościoła co do istoty jest dwojaka: jedność wiary i jedność głowy.

Jedność wiary polega na tym, że wszyscy wierni jedne i te same artykuły wiary, które Kościół do wierzenia podaje, przyjmują i wyznają, stosownie do słów św. Pawła do Koryntian: "ut id ipsum dicatis omnes... sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia [(abyście to samo mówili wszyscy... bądźcie doskonale zgodni w jednej myśli i w jednym zdaniu)]" (I Kor I, 10).

Jedność głowy polega na tym, że wszyscy wierni i duszpasterze jednej i tej samej najwyższej władzy papieskiej podlegają, wedle słów Pana Jezusa: "paś baranki moje, paś owieczki moje" [(por. J. XXI, 15-17)], i stosownie do tych wszystkich miejsc Pisma świętego, w których Kościół: królestwem, ciałem, ciałem Chrystusowym, domem, domem Bożym, owczarnią nazywanym bywa.

Apostaci i heretycy naruszają bezpośrednio jedność wiary a pośrednio także jedność głowy, schizmatycy zaś bezpośrednio naruszają jedność głowy a pośrednio także jedność wiary. A ponieważ ekskomunika niczym innym nie jest, jeno wyłączeniem chrześcijanina z Kościoła, dlatego apostaci, heretycy i schizmatycy tym samym, że się apostazji, herezji i schizmy dopuszczają, wyrok ekskomuniki sami na siebie wydają, sami się z Kościoła wykluczają i stąd słusznie odszczepieńcami na równi nazywani być winni.

...

Ekskomunika więc na apostatów, heretyków i schizmatyków przez Kościół zawyrokowana jest tylko deklaracją, czyli oświadczeniem, że oni od Kościoła się odłączają i że Kościół także ze społeczności swojej ich wyklucza, "aby wiedzieli, iż przez co kto grzeszy, przez toż karan bywa", jak mówi Księga Mądrości XI, 17.

Kościół wyklucza ich na to, aby jedność swoją tj. jedność wiary i jedność głowy zachować, i aby wierni pouczeni byli, że apostaci, heretycy i schizmatycy łączności z Kościołem nie mają.

...

Apostaci więc, heretycy i schizmatycy przestają być członkami Kościoła, choćby Kościół wyraźnie ich nie wyklinał, gdyż odłączenie ich dobrowolnym jest i od Kościoła niezależnym; dlatego to nigdy zdarzyć się nie może, że apostatów, heretyków i schizmatyków za wyłączonych ze społeczności swojej Kościół uważać nie będzie; w przeciwnym razie Kościół przestałby być Kościołem, cios śmiertelny sam boskiemu swojemu ustrojowi, jedności wiary i jedności głowy, wymierzając."
molot
"umacniaj Go w jedności" - jest to prośba do Boga, aby zachował Kościół, jego wiernych, w pokoju, aby błędy (herezje) były szybko wykrywane, a ich propagatorzy rychło byli potępieni, oraz aby uchronił od odszczepieństw od Kościoła. To wszystko dla zachowania jedności właśnie. Zwycięstwo nad heretykami i schizmatykami jest umocnieniem, każdy Sobór Powszechny potępiał herezje, schizmy, umacniał …More
"umacniaj Go w jedności" - jest to prośba do Boga, aby zachował Kościół, jego wiernych, w pokoju, aby błędy (herezje) były szybko wykrywane, a ich propagatorzy rychło byli potępieni, oraz aby uchronił od odszczepieństw od Kościoła. To wszystko dla zachowania jedności właśnie. Zwycięstwo nad heretykami i schizmatykami jest umocnieniem, każdy Sobór Powszechny potępiał herezje, schizmy, umacniał Kościół, 'cementował' go jeszcze bardziej.

"doprowadź Go do pełnej jedności" - jest to prośba do Boga, aby raczył doprowadzić Kościół, jego wiernych, do pokoju z pozostałymi schizmatykami i heretykami. Ale na jakiej zasadzie? Czy na tej, że oni (heretycy i schizmatycy) mają się nawrócić do Kościoła jak to było przez 2000 lat historii Kościoła? Nie, ekumenizm polega na bezowocnym dialogowaniu, misji prawdziwych już nie ma, a prozelityzm (czyli nawracanie do katolicyzmu) jest zakazany, a przez Franciszka nawet uznany za ciężki grzech przeciw ekumenizmowi.
22Cecylia likes this.
turysta569
TAK ZE PAPA TO TEZ BEDZIE PEWNIE WYKLETY ZA JEGO GLOSZENIE
molot
m.rekinek
jedności Kościoła, która już istnieje i jest nieutracalna. Ta jedność Kościoła jest dogmatem wiary katolickiej, dlatego absolutnie wykluczone jest rozumienie słów: doprowadź do pełnej jedności jako zakładające braku jedności jedynego Kościoła katolickiego.
--
Tu jest potwierdzenie, że to jest herezja.

Jak może być ,,absolutnie wykluczone rozumienie" tych słów , skoro 99% katolików …More
m.rekinek
jedności Kościoła, która już istnieje i jest nieutracalna. Ta jedność Kościoła jest dogmatem wiary katolickiej, dlatego absolutnie wykluczone jest rozumienie słów: doprowadź do pełnej jedności jako zakładające braku jedności jedynego Kościoła katolickiego.
--
Tu jest potwierdzenie, że to jest herezja.

Jak może być ,,absolutnie wykluczone rozumienie" tych słów , skoro 99% katolików tak właśnie je rozumie ,,jako zakładające braku jedności jedynego Kościoła katolickiego"
--
Zatem 99% katolików czy nominalnych katolików rozumie to na sposób heretycki?

Właśnie problem polega na tym, że to już nowa wiara, nowa religia jak i nowy kościół. Kto jest w kościele soborowym, to tak jakby był w któreś sekcie, protestanckiej czy prawosławnej, nie ma różnicy, i tu i tu herezje.
Weronika.S and 2 more users like this.
Weronika.S likes this.
Michał Lech likes this.
yaphet likes this.
molot
,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z "umacniaj Go w jedności" na "doprowadź Go do pełnej jedności " sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia …More
,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z "umacniaj Go w jedności" na "doprowadź Go do pełnej jedności " sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia wiary w to, że prawdziwym Kościołem Chrystusowym jest tylko i wyłącznie Kościół Katolicki, i dlatego jest On dla zbawienia konieczny.

Słabnie zatem, wskutek powtarzania owej nieszczęsnej formuły wiara w to, iż jedność stanowi - od narodzin Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy po kres dziejów - jego cechę NIEUTRACALNĄ !

Oto skutek sentymentalnego mylenia jedności Kościoła z jednością chrześcijan, która oczywiście faktem nie jest, a więc można i trzeba do niej dążyć, nie inaczej jednak, aby tych, którzy jedynie w jakiś sposób (aliquo modo) przynależą do Kościoła, włączyć w Ciało, które już istnieje i w bycie swoim trwa, zachowując jedność swoją i tożsamość."
Prof.dr hab. Jacek Bartyzel

--
'niewłaściwy pogląd' - a może herezja!
'osłabianie wiary' - a może zabicie wiary!
'skutek sentymentalnego myślenia' - a może skutek postawienia się Bogu!

Nie raz już o tym pisałem, ale jeszcze raz powtórzę. Kościół soborowy na każdej Mszy (NOM) wyznaje wraz z wiernymi herezję mówiącej o fałszywej jedności Kościoła.

Chcecie ustalić czy to możliwe żeby NOM było niekatolickie? Wystarczy znaleźć herezje (taką jak ta z jednością). Kościół nie promulguje heretyckich rytów.
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
yaphet likes this.
m.rekinek
,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z"umacniaj Go w jedności" na "doprowadź Go do pełnej jedności "sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia wiary…More
,,W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z"umacniaj Go w jedności" na "doprowadź Go do pełnej jedności "sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia wiary w to, że prawdziwym Kościołem Chrystusowym jest tylko i wyłącznie Kościół Katolicki, i dlatego jest On dla zbawienia konieczny.

Słabnie zatem, wskutek powtarzania owej nieszczęsnej formuły wiara w to,
iż jedność stanowi - od narodzin Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy po kres dziejów - jego cechę NIEUTRACALNĄ !

Oto skutek sentymentalnego mylenia jedności Kościoła z jednością chrześcijan, która oczywiście faktem nie jest, a więc można i trzeba do niej dążyć, nie inaczej jednak, aby tych, którzy jedynie w jakiś sposób (aliquo modo) przynależą do Kościoła, włączyć w Ciało, które już istnieje i w bycie swoim trwa, zachowując jedność swoją i tożsamość."
Prof.dr hab. Jacek Bartyzel
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
yaphet likes this.